1 4

Стефан Стефанов

Епигенетика и Фито-фрактална генетика

Стефан Стефанов активно работи с цел подобряване на здравето и удължаване на живота чрез иновативния си подход в областта на фитофракталната генетика и епигенетиката.

Специфичните формулирани от него хранителни модули съдържат компоненти, които целят активирането на процесите на регенерация и стимулиране на производството на стволови клетки, благодарение на нано-био технологиите, които използва.

Стефан Стефанов поставя акцент върху биоактивните вещества и тяхното цялостно въздействие върху организма, което допринася за постигането на хармония в клетъчните процеси. Този холистичен подход не само подпомага в обезпечаването на основните хранителни вещества, но и стимулира телесните ресурси за саморегулация и регенерация.

Повече информация

Стефан Стефанов успешно завършва образованието си в Руски университет на дружбата на народите в Русия, където специализира в областта на генното инженерство. По време на учебния период, той избира да се фокусира върху тропичните и субтропичните култури, като преценява техния потенциал за подобряване на качеството на живот и здравето на хората.

След успешното завършване на университета в Москва, Стефан Стефанов решава да се специализира допълнително в Германия, където преминава обучение, изучаващо “Биосфера”. Там той насочва вниманието си към разработването и прилагането на технологии за производство на модули за космически храни. 

  • Инвитро технологии
  • Експериментален мутагенез
  • Тъканни култури
  • Растителни нано биотехнологии

Стефан Стефанов придобива значителен опит в областта на биотехнологиите и пренася своите знания в сферата на космическите технологии. Така съчетава две направления – генното инженерство и космическите технологии, допринасяйки за развитието на иновационни методи за производство на храни в условия на отсъствие на земна гравитация и други екстремни фактори.

Освен това, той разширява своите познания и умения в областта на фитофракталната генетика след завършването на специалността по генно инженерство в Руски университет на дружбата на народите. В своята професионална кариера, г-н Стефанов активно прилага този иновативен метод в изследванията и проекти, свързани с подобряването на селекцията на растения и разработването на нови сортове със значителни ползи за човешкото здраве.

Специфичните познания във фитофракталната генетика му предоставят възможността да изгради мост между генетичните особености на растенията и техните ползи за храненето и здравето. Той постига впечатляващи резултати в създаването на растения с подобрени характеристики, които съчетават устойчивост и високо хранително качество.

Съчетавайки своя опит като Директор в научна лаборатория по толерантност на растителните видове , както и Директор на научна лаборатория по фитопатология, Стефан Стефанов играе ключова роля в иновациите, които не само подобряват здравето на растенията, но и имат благоприятен ефект върху здравето на хората.

Неговият подход във високотехнологичните изследвания и приложения в областта на фитофракталната генетика и епигенетиката не само оптимизира селекцията на растенията, но и внася иновации, които допринасят за качеството и ползите от храните, които консумират хората. Така, научните му постижения и управленският му опит спомагат за създаването на храни с висока хранителна стойност и благоприятен ефект върху здравето на човека.

Услуги

Квантов хранителен баланс

Епигенетично подмладяване

Индивидуална космическа програма за хранене