Биорезонансна диагностика

Холистичен подход

Повече информация

Биорезонансната диагностика е неинвазивен холистичен метод, който действа чрез откриване и измерване на електромагнитната честота на тялото. Всички живи същества имат честоти, а когато телата ни излязат от ритъм, това може да доведе до заболяване или болест. Апаратът използва биоелектронна технология за разчитане на тези честоти и идентифициране на евентуални дисбаланси.

Той може да открие проблеми в различни части на тялото, включително органи, тъкани, клетки и дори емоции. Биорезонансният апарат използва редица сензори, които изпращат сигнали по различни канали в тялото.

При тези сканирания се измерва електрическата активност по всеки канал, за да се определи колко добре функционира системата. По този начин се осигурява точна картина на цялостното ви здравословно състояние от множество гледни точки.

Какво е "Биорезонанс"?

Всички биологични обекти: здрава клетка, болна клетка, всеки микроб и паразит имат свои собствени уникални честоти на излъчване (свое собствено биополе). С прости думи, нещо подобно в радиопредаванията, където всяка радиостанция е достъпна на собствена честота.

Наличието на т.нар. „честотни скали“ в живите организми и тъкани, както и възможността за получаване на терапевтичен ефект чрез специално „резонансно“ взаимодействие на физически (електромагнитни) полета с биологични обекти.

biorezonansna diagnostika healthmaster

Принцип на техниката

Принципът на това диагностично изследване се основава на спектрален анализ на полетата, генерирани от човешкото тяло. Факт е, че всички живи клетки създават собствено електромагнитно биополе, което осцилира с определена честота. Именно тези вибрации се улавят и отчитат от специални сензори по време на процедурата. И след това, многократно засилени, те отиват в компютър, където се анализират със специална програма и се сравняват със стандартни показатели, за да се определят смущенията във функционирането на различни органи и системи.

В резултат на това в края на диагностичната сесия можете да получите пълна информация за състоянието на тялото на конкретен човек, без да се подлагате на тестове и да провеждате всички видове лабораторни, инструментални и функционални изследвания.

Какво е магнитно поле?

Магнитно поле възниква винаги, когато заредена частица, като електрон или протон, се движи наоколо. Тъй като електрическите токове, преминаващи през блендери, сешоари и кабели в стените на нашите домове, се състоят от течащи електрони, всички те генерират магнитни полета.

Как клетките генерират енергия?

По-голямата част от електромагнитната активност на тялото се осъществява в клетъчната мембрана . Една от функциите на клетъчната мембрана е да отваря и затваря канали (мембранни помпи), през които йони (електролити) се движат навътре и извън клетката, доставяйки хранителни вещества и премахвайки отпадъците.

Мембранните канали се отварят, когато електрическият заряд (потенциал) на клетъчната мембрана нараства бързо. Тази промяна в заряда привлича йони, издърпвайки ги в клетката, като по този начин увеличава още повече потенциала за действие и предизвиква отваряне на други канали.

След като всички канали са отворени, полярността на клетъчната мембрана се променя, задействайки затварянето на каналите и връщайки клетъчната мембрана обратно към нейния потенциал за покой. Това е непрекъснат процес и е в основата на живота. Зарядните потенциали играят огромна роля в клетъчната комуникация и активните клетъчни процеси.

Тъй като всички мембранни потенциали се влияят от електрически заряди, те също се влияят от магнитни полета. Клетъчната материя на всяка клетка във всяко живо тяло, включително животните и растенията, се състои от заредени частици и това означава, че електрическите и магнитните полета в околната среда влияят на движението на химикалите в тялото и те влияят на взаимодействията и обмена на тези химикали елементи и молекули.

Какво общо имат електромагнитните полета и вълновите честоти в човешкото тяло?

Човешкото тяло генерира електричество, което преминава през него. Човешкото тяло също има свои собствени магнитни полета .   Човешкото сърце произвежда електрически ток, който преминава през тялото и до всяка клетка. Този електрически ток в тялото генерира електромагнитно поле. Тъй като човешкото тяло и всеки жив организъм на тази планета е електрическо тяло, съставено изцяло от заредени частици, то също е подчинено на законите на електромагнетизма. Биоелектромагнитните полета на тялото са с много нисък интензитет (амплитуда/мощност), но могат да бъдат измерени с помощта на устройства като магнитоенцефалография, магнитокардиография и Биорезонанс.

Всяка функция на човешкото тяло разчита на някакъв вид предаване на сигнал – от имунната система до регенерирането на клетките, отстраняването на отпадъците, лечението, нервната функция, имунната функция, до кръвообращението и всичко между тях. И всичко започва на клетъчно ниво. Всяка клетка вродено знае своето предназначение и функция и как да го направи.

За да може тялото изобщо да функционира, тези предавания на сигнали трябва да бъдат ясни и достатъчно силни, така че съобщението да стигне до мястото, където трябва да отиде и да може да бъде разбрано от приемащия край. Ако има някакъв вид смущения в тази електрическа верига, съобщението няма да успее или не е достатъчно силно или твърде силно, за да повлияе на планираната клетъчна реакция.

Принцип на техниката

Принципът на това диагностично изследване се основава на спектрален анализ на полетата, генерирани от човешкото тяло. Факт е, че всички живи клетки създават собствено електромагнитно биополе, което осцилира с определена честота. Именно тези вибрации се улавят и отчитат от специални сензори по време на процедурата. И след това, многократно засилени, те отиват в компютър, където се анализират със специална програма и се сравняват със стандартни показатели, за да се определят смущенията във функционирането на различни органи и системи.

В резултат на това в края на диагностичната сесия можете да получите пълна информация за състоянието на тялото на конкретен човек, без да се подлагате на тестове и да провеждате всички видове лабораторни, инструментални и функционални изследвания.

Какво е магнитно поле?

Магнитно поле възниква винаги, когато заредена частица, като електрон или протон, се движи наоколо. Тъй като електрическите токове, преминаващи през блендери, сешоари и кабели в стените на нашите домове, се състоят от течащи електрони, всички те генерират магнитни полета.

Как клетките генерират енергия?

По-голямата част от електромагнитната активност на тялото се осъществява в клетъчната мембрана . Една от функциите на клетъчната мембрана е да отваря и затваря канали (мембранни помпи), през които йони (електролити) се движат навътре и извън клетката, доставяйки хранителни вещества и премахвайки отпадъците.

Мембранните канали се отварят, когато електрическият заряд (потенциал) на клетъчната мембрана нараства бързо. Тази промяна в заряда привлича йони, издърпвайки ги в клетката, като по този начин увеличава още повече потенциала за действие и предизвиква отваряне на други канали.

След като всички канали са отворени, полярността на клетъчната мембрана се променя, задействайки затварянето на каналите и връщайки клетъчната мембрана обратно към нейния потенциал за покой. Това е непрекъснат процес и е в основата на живота. Зарядните потенциали играят огромна роля в клетъчната комуникация и активните клетъчни процеси.

Тъй като всички мембранни потенциали се влияят от електрически заряди, те също се влияят от магнитни полета. Клетъчната материя на всяка клетка във всяко живо тяло, включително животните и растенията, се състои от заредени частици и това означава, че електрическите и магнитните полета в околната среда влияят на движението на химикалите в тялото и те влияят на взаимодействията и обмена на тези химикали елементи и молекули.

Какво общо имат електромагнитните полета и вълновите честоти в човешкото тяло?

Човешкото тяло генерира електричество, което преминава през него. Човешкото тяло също има свои собствени магнитни полета .   Човешкото сърце произвежда електрически ток, който преминава през тялото и до всяка клетка. Този електрически ток в тялото генерира електромагнитно поле. Тъй като човешкото тяло и всеки жив организъм на тази планета е електрическо тяло, съставено изцяло от заредени частици, то също е подчинено на законите на електромагнетизма. Биоелектромагнитните полета на тялото са с много нисък интензитет (амплитуда/мощност), но могат да бъдат измерени с помощта на устройства като магнитоенцефалография, магнитокардиография и Биорезонанс.

Всяка функция на човешкото тяло разчита на някакъв вид предаване на сигнал – от имунната система до регенерирането на клетките, отстраняването на отпадъците, лечението, нервната функция, имунната функция, до кръвообращението и всичко между тях. И всичко започва на клетъчно ниво. Всяка клетка вродено знае своето предназначение и функция и как да го направи.

За да може тялото изобщо да функционира, тези предавания на сигнали трябва да бъдат ясни и достатъчно силни, така че съобщението да стигне до мястото, където трябва да отиде и да може да бъде разбрано от приемащия край. Ако има някакъв вид смущения в тази електрическа верига, съобщението няма да успее или не е достатъчно силно или твърде силно, за да повлияе на планираната клетъчна реакция.

Еволюция в биорезонансната диагностика

Животински биомагнетизъм – Историческо развитие

Във Франция около 1780 г. много парижани вярвали, че лекуват болестите си чрез магнетизъм. За да затвърдят тази теория, хората седяли в група, около вана, съдържаща „хипнотизирана“ вода и железни стружки.

Това е било част от култа, въведен в Париж от д-р Франц Месмер. Той обявява, че животинският магнетизъм на човешкото тяло, контролира потока на универсална течност през тялото и че болестта възниква, когато има пречка за този „енергиен“ поток. Той е смятал, че болестта ще бъде премахната чрез магнитно пренасочване на течността, с помощта на стружки и вода.

Разбира се, в напредването на науката, е доразвита теорията от лекари и учени, като в наши дни примери за такива резонансни уреди са: ядрено-магнитен резонанс, както и Биорезонансните апарати, които са най-щадящи, нямат странични ефекти и са безопасни.

Еволюция в биорезонансната диагностика

Животински биомагнетизъм – Историческо развитие

Във Франция около 1780 г. много парижани вярвали, че лекуват болестите си чрез магнетизъм. За да затвърдят тази теория, хората седяли в група, около вана, съдържаща „хипнотизирана“ вода и железни стружки.

Това е било част от култа, въведен в Париж от д-р Франц Месмер. Той обявява, че животинският магнетизъм на човешкото тяло, контролира потока на универсална течност през тялото и че болестта възниква, когато има пречка за този „енергиен“ поток. Той е смятал, че болестта ще бъде премахната чрез магнитно пренасочване на течността, с помощта на стружки и вода.

Разбира се, в напредването на науката, е доразвита теорията от лекари и учени, като в наши дни примери за такива резонансни уреди са: ядрено-магнитен резонанс, както и Биорезонансните апарати, които са най-щадящи, нямат странични ефекти и са безопасни.

zadachi na biorezonansna diagnostika healthmaster

Задачи на биорезонансната диагностика

R

Откриване на здравословния проблем

R

Установяване на причината за проблема

R

Извеждане на подробни резултати, в рамките на минути

R

Подбиране на подходяща холистична терапия

Предназначение на Биорезонансна диагностика

Основното предназначение на Биорезонансната диагностика е да направи експресна и неинвазивна диагностика на функционалното състояние на всички системи в организма:

surdechno sudova sistema healthmaster

Сърдечно-съдова система

сърце, кръвоносни съдове, аортни клапи, вени, капиляри.

muskulno skeletna sistema healthmaster

Мускулно-скелетна система

кости, стави, мускули, сухожилия, съединителна тъкан и др.

nervna sistema healthmaster

Нервна система

мозък, гръбначен мозък, нервни връзки, нервни клетки и периферни нерви и др.

dihatelna sistema healthmaster

Дихателна система

нос, носоглътка, синуси, бели дробове, трахея, бронхи и всички прилежащи
органи.

hranosmilatelna sistema healthmaster

Храносмилателна система

Уста, слюнчени жлези, хранопровод, стомах, черен дроб, жлъчен мехур, тънко и дебело черво и др.

endokrinna sistema healthmaster

Ендокринна система

Хипофиза, епифиза, щитовидна жлеза, част на панкреаса, надбъбречни жлези, тестиси, яйчници.

limfna sistema healthmaster

Лимфна система

Лимфа, лимфни възли и лимфни съдове.

kravonosna sistema healthmaster

Кръвоносна система

еритроцити, левкоцити с техните производни, тромбоцити и пр.

otdelitelna sistema healthmaster

Отделителна система

Бъбреци, пикочопроводи, пикочен мехур, уретра.

imunna sistema healthmaster

Имунна система

Лимфни жлези (възли), сливици, тимусна жлеза (тимус), костен мозък, далак и др.

polova sistema healthmaster

Полова система

Фалопиеви тръби, матка, вагина, млечни жлези, тестиси, семепровод, семенни мехурчета, простата, мъжки полов орган и др.

pokrivna sistema healthmaster

Покривна система

Коса, кожа (Епидермис, Дерма, Хиподерма), потни жлези, мастни жлези, млечни жлези, екзокринни жлези и нокти.

Биорезонансният терапевтичен метод може да бъде използван при всякакъв вид проявени нарушения – остри, хронични, функционални, при спешни състояния. Той има абсолютно универсален спектър на прилагане. С него могат да се коригират изключително голям брой състояния, сред които:

 • хронични дегенеративни заболявания,
 • ревматизъм,
 • отслабване на имунната система,
 • алергии;
 • болки от всякакъв характер;
 • невралгични болки,
 • ревматични невралгии,
 • отоци при пред- и следоперативни болки и усложнения,
 • трудно зарастващи рани,
 • следоперативни лечения;
 • астма,
 • бронхит,
 • гастрит,
 • язви,
 • болки в резултат на злокачествени образувания 
 • Експресна оценка на здравословното състояние.
 • Откриване на най-отслабените системи и органи.
 • Създаване на временна диагноза (стандартно подобна на процесната диагноза).
 • Откриване на патогенна микрофлора, степента на нейната активност и зона на локализация.
 • Откриване на невидима микрофлора.
 • Подбор и изпитване на лекарствени продукти (вегето-тест).
 • Препоръки за възстановяване на здравето (селективни комплекси).
 • Откриване на алергени.
 • Нестабилни лабораторни резултати (тяхната качествена оценка).
 • Терапевтични възможности (честотна компенсация, биорезонансна терапия).
 • Изготвяне на информационни продукти (спектронозоди).
 • Откриване на степента на вредно енергоинформационно въздействие върху организма.
 • Оценка на замърсителите, т.е. степента на натрупване в организма на
 • Откриване на генетична обремененост от заболявания.
 • Функцията за изчисляване на биоритмите според 4 параметъра: физически, умствени, емоционални и комбинирани.
 • Възможност за сравняване на здравословното състояние преди и след възстановителния курс.

  За разлика от други диагностични методи, съществуващи днес, биорезонансното изследване няма противопоказания.

  Абсолютна безопасност

  По време на Биорезонансната диагностика човек, не изпитва болка или дискомфорт. Процесът не уврежда кожата и не прониква в тъканите, което прави този вид диагностика идеална за хора с нисък праг на болка, които не понасят конвенционалните медицински прегледи с инструментална диагностика, както и за деца.

  Удобство

  Биорезонансната диагностика не изисква предварителна подготовка. Това означава, че не е нужно да извършвате многоетапно прочистване на тялото, да следвате диета в продължение на няколко дни, да се отказвате от обичайния си начин на живот и да правите тестове.

  Информационно съдържание и точност

  Биорезонансната диагностика, дава пълна картина на здравословното състояние и може да се използва за разработване на индивидуални лечебни и уелнес програми. И неговата информативност е многократно по-голяма от тази на популярни днес методи като рентгенография, ултразвук, компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс.

  Ефективност

  Не е нужно да чакате седмица за резултатите от проверката на вашето тяло – веднага получавате подробен доклад.

  Пълна липса на странични ефекти

  Диагностичната процедура, няма странични ефекти, тъй като по време на изследването:

  • лицето не е изложено на вредни лъчения;
  • не се инжектира контрастно вещество в тъкани и органи;
  • кожата не се уврежда и меките тъкани не се нараняват.

   

  • Обективна оценка на функционалното състояние на организма под формата на NLS анализ.
  • Оценка на основните параметри на хомеостазата.
  • Широк спектър от изследвания в рамките на една диагностична сесия. От функционални промени в тялото на пациентите, до тест за хранителна поносимост, нива на микро и макроелементи, тежки метали, алергени, до ниво на хромозомни отклонения и др.
  • Откриване на активна патологична флора.
  • Оценка на адаптивните способности на човека.
  • Индивидуален подбор на най-ефективните средства за терапия (лечебно гладуване, аюрведа, акупунктура, масаж, подбиране на биологично активни билкови продукти, озонотерапия, хомеопатия, хранителни добавки, ароматерапия, енерготерапия и други).
  • Наблюдение на ефективността и резултатите от прилагането на различните методи за терапия.
  • Оценка на предразположеността на организма към заболявания на молекулярно-генетично ниво.
  • Премахване на активната патологична флора с помощта на мета-терапия.
  • Контрол на рехабилитационния процес след различни заболявания и хирургични интервенции.
  • Оценка на психоемоционалното състояние на човека.
  • Възможност за проследяване динамиката и подобрението на физиологично ниво

  Често задавани въпроси

  Какво представлява биорезонансната диагностика?

  Това е иновативен, високотехнологичен и бързо налагащ се холистичен метод за експресна, безболезнена и неинвазивна диагностика на целия организъм.

  Методът се основава на измерване и сравнителен анализ на измененията на вълновите характеристики на електромагнитните полета на органите, тъканите и клетките, по напълно безвреден начин.

  Има ли някакви противопоказания биорезонансната диагностика?

  Биорезонансния метод не се препоръчва при следните състояния:

  • Нарушения в кръвосъсирването;
  • Бременност (първо тримесечие);
  • Доброкачествени и злокачествени новообразувания (приложение се допуска само под лекарско наблюдение с подходяща квалификация;
  • Деца на възраст до една години (под лекарско наблюдение е разрешено);
  • Наличие на трансплантирани органи (разрешено само под наблюдението на лекар);
  • Наличието на имплантиран пейсмейкър;
  • Индивидуална непоносимост към електричния ток (при употреба на ръчни електроди);
  • Епилепсия (припадък), конвулсии (инфаркт);
  • Вродени дефекти на централната нервна система;
  • Състояние на остра психическа възбуда или интоксикация.

  Болезнена ли е биорезонансната диагностика?

  Биорезонансът е безболезнен метод за връщане на тялото ви в баланс. Обемът на електромагнитната колебателна информация е много нисък и не може да се усети.

  Може ли с биорезонансната диагностика да се установи наличието на инфекции?

  Високата прецизност на биорезонансната диагностика установява наличието и активността на патогени като: паразити, вируси, бактерии, гъбички.

  За кого е подходяща биорезонансната диагностика ?
  • За регулиране на наднормено тегло, висок холестерол, високо кръвно налягане, сърцебиене и др.
  • Паник атаки, безпокойство, нервност и други неврологични оплаквания.
  • При храносмилателни смущения като подуване, газове, рефлукс, гастрит, колит и др.
  • Смущения във функциите на жлезите с вътрешна секреция.
  • Хронична умора, раздразнителност, нарушена памет и концентрация, депресии, психосоматични
   заболявания.
  • При двойки с репродуктивни проблеми.
  • Често боледуващи деца.
  • При симптоми с остра или хронична болка, възпаления.
  • Хронично-дегенеративни заболявания от всякакъв вид, автоимунни заболявания.
  • При състояния с неизяснен произход, с често повтарящи се симптоми.
  • Хора, подложени на хроничен стрес.
  • Болки в гърба, ставите и артритни оплаквания.
  • Мигрена и мигренозни състояния, главоболие с неясен произход.
  Какво предстои след като се направи биорезонансна диагностика?

  На база резултатите от цялостната диагностика, опитният холистичен лекар, изготвя индивидуална възстановителна програма, използвайки най-ефективните добавки,  детоксикиращи програми, хранителен режим, прием на микронутриенти и други средства, основани на природните и
  холистични методи, за постигане на оптимално добро здраве.

  Как протича Биорезонансната диагностика ?

  При този вид изследване, човекът се намира в удобна и хармонична среда.

  Биорезонансната диагностика се провежда посредством слушалки, снабдени със специални датчици, които се поставят на главата и сензор, който човек държи в ръка. 

  Изследването продължава между 40-90 минути, като първо върви диагностичната част, в зависимост от избраните програми, а след това всеки орган се разглежда поотделно.

  Пълната продължителност на биорезонансната диагностика, с включено разчитане на резултатите в реално време, е два астрономически часа за всеки.

  Има ли някакви изисквания преди да се направи Биорезонансната диагностика?
  • Желателно е преди провеждане на изследването, да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки, както и прием на лютиви подправки. 
  • Препоръчително е да пиете повече вода и за предпочитане да избягват кафе или чай 6 часа преди и след консултацията.
  • 3 дни преди записан час не се подлагайте на рентгенови и ехографски прегледи.
  • Отидете на преглед при холистичния лекар без бижута.
  Как се получава информацията от Биорезонанса?

  Информацията за конкретно състояние на определен биологичен обект се получава по безконтактен начин, с помощта на тригерни сензори, разработени с помощта на квантови информационни технологии.

  Сензорите, под формата на тригерни датчици, се поставят от
  двете страни на главата, на слепоочната кост.

  Те улавят фините флуктуации на сигнала, извлечени от средните шумови характеристики на полетата, и ги преобразуват в цифрова последователност,
  обработена от микропроцесор.

  Каква е цената ?
  Какво представлява биорезонансната диагностика?

  Това е иновативен, високотехнологичен и бързо налагащ се метод за експресна, безболезнена и неинвазивна диагностика на целия организъм.

  Методът се основава на измерване и сравнителен анализ на измененията на вълновите характеристики на електромагнитните полета на органите, тъканите и клетките, по напълно безвреден начин. 

  Има ли някакви противопоказания биорезонансната диагностика?

  Биорезонансния метод не се препоръчва при следните състояния:

  • Нарушения в кръвосъсирването;
  • Бременност (първо тримесечие);
  • Доброкачествени и злокачествени новообразувания (приложение се допуска само под лекарско наблюдение с подходяща квалификация;
  • Деца на възраст до една години (под лекарско наблюдение е разрешено);
  • Наличие на трансплантирани органи (разрешено само под наблюдението на лекар);
  • Наличието на имплантиран пейсмейкър;
  • Индивидуална непоносимост към електричния ток (при употреба на ръчни електроди);
  • Епилепсия (припадък), конвулсии (инфаркт);
  • Вродени дефекти на централната нервна система;
  • Състояние на остра психическа възбуда или интоксикация.

  Болезнена ли е биорезонансната диагностика?

  Биорезонансът е безболезнен метод за връщане на тялото ви в баланс. Обемът на електромагнитната колебателна информация е много нисък и не може да се усети.

  Може ли с биорезонансната диагностика да се установи наличието на инфекции?

  Високата прецизност на биорезонансната диагностика установява наличието и активността на патогени като: паразити, вируси, бактерии, гъбички.

  За кого е подходяща биорезонансната диагностика ?
  • За регулиране на наднормено тегло, висок холестерол, високо кръвно налягане, сърцебиене и др.
  • Паник атаки, безпокойство, нервност и други неврологични оплаквания.
  • При храносмилателни смущения като подуване, газове, рефлукс, гастрит, колит и др.
  • Смущения във функциите на жлезите с вътрешна секреция.
  • Хронична умора, раздразнителност, нарушена памет и концентрация, депресии, психосоматични
   заболявания.
  • При двойки с репродуктивни проблеми.
  • Често боледуващи деца.
  • При симптоми с остра или хронична болка, възпаления.
  • Хронично-дегенеративни заболявания от всякакъв вид, автоимунни заболявания.
  • При състояния с неизяснен произход, с често повтарящи се симптоми.
  • Хора, подложени на хроничен стрес.
  • Болки в гърба, ставите и артритни оплаквания.
  • Мигрена и мигренозни състояния, главоболие с неясен произход.
  Безопасен ли е биорезонансът?

  Биорезонансът е безопасен. Не са наблюдавани неблагоприятни ефекти при биорезонанса.

  Какво предстои след като се направи биорезонансна диагностика?

  На база резултатите от цялостната диагностика, опитният холистичен лекар, изготвя индивидуална възстановителна програма, използвайки най-ефективните добавки,  детоксикиращи програми, хранителен режим, прием на микронутриенти и други средства, основани на природните и
  холистични методи, за постигане на оптимално добро здраве.

  Как протича Биорезонансната диагностика ?

  При този вид изследване, човекът се намира в удобна и хармонична среда.

  Биорезонансната диагностика се провежда посредством слушалки, снабдени със специални датчици, които се поставят на главата и сензор, който клиента държи в ръка. 

  Изследването продължава между 40-90 минути, като първо върви диагностичната част, в зависимост от избраните програми, а след това всеки орган се разглежда поотделно.

  Пълната продължителност на биорезонансната диагностика, с включено разчитане на резултатите в реално време, е два астрономически часа за всеки.

  Има ли някакви изисквания преди да се направи Биорезонансната диагностика?
  • Желателно е преди провеждане на изследването, да не се консумират кофеинови, никотинови продукти, енергийни напитки, както и прием на лютиви подправки. 
  • Препоръчително е да пиете повече вода и за предпочитане да избягват кафе или чай 6 часа преди и след консултацията.
  • 3 дни преди записан час не се подлагайте на рентгенови и ехографски прегледи.
  • Отидете на преглед при холистичния лекар без бижута.
  Как се получава информацията от Биорезонанса?

  Информацията за конкретно състояние на определен биологичен обект се получава по безконтактен начин, с помощта на тригерни сензори, разработени с помощта на квантови информационни технологии.

  Сензорите, под формата на тригерни датчици, се поставят от
  двете страни на главата, на слепоочната кост.

  Те улавят фините флуктуации на сигнала, извлечени от средните шумови характеристики на полетата, и ги преобразуват в цифрова последователност,
  обработена от микропроцесор.

  Каква е цената ?