Терапевтична помощ при психични заболявания

Психотерапевтична подкрепа

Повече информация

Терапевтичната подкрепа при психични разстройства е свързана с разбирането на вашето мислене, настроение, емоции и поведение и къде ви причиняват дистрес или увреждат функционирането ви.

Става дума за подобряване на начина, по който човек взаимодейства със света, така че да може да отговори на предизвикателствата на живота със здравословни умения за справяне с трудностите.

Фокусира се върху холистичното лечение на симптоми или заболявания, свързани с психичното здраве на човек.

Какво е психично здраве и защо е важно?

Поведенческото здраве (понякога наричано психично здраве) включва психологическото, емоционалното и социалното благополучие на човека. То оформя начина, по който мислите, чувствате, се държите и взаимодействате с другите.

Психическото ви състояние също влияе върху начина, по който се справяте със стреса . Това е жизненоважна част от живота ви, от ранна детска възраст до зряла възраст.

Какво представляват психичните разстройства?

Разстройствата на психичното здраве, като депресия или тревожност, засягат начина, по който мислим, чувстваме и се държим. Има повече от 200 вида психични заболявания. Симптомите на психични разстройства обикновено се подобряват с холистично лечение, което може да включва психотерапия и други холистични терапии.

Психичните (поведенчески) разстройства или психичните заболявания засягат начина, по който мислите и се държите. Те променят настроението ви и могат да затруднят функционирането у дома, на работа, в училище или във вашата общност.

Симптоми на психични разстройства

Някои от често срещаните симптоми и признаци на психично разстройство са:

 • Избягване на социални ситуации и приятели.
 • Промени в сексуалното влечение.
 • Трудности при възприемане на реалността, включително заблуди или халюцинации.
 • Прекомерно безпокойство или страх.
 • Умора или проблеми със съня.
 • Чувство на тъга или изолация.
 • Неспособност за измерване или тълкуване на чувствата или емоциите на други хора.
 • Силна раздразнителност или гняв .
 • Обсебеност от вашия външен вид, тегло или хранителни навици.
 • Проблеми с концентрацията, ученето или изпълнението на ежедневните задачи.
 • Внезапни промени в настроението, преминаващи от „ниски“ към „високи“.
 • Суицидни мисли или самонараняване .
terapevtichna pomosht pri psihichni razstroistva healthmaster 2

Какви подходи се използват по време на  терапевтичната подкрепа ?

По време на Терапевтичната подкрепа при психични разстройства, се използват различни психологически методи, холистични подходи и терапии, за да може да се постигне оптимален резултат като основните от тях са:

Поведенческата терапия включва редица интервенции, които са предназначени да помогнат на човека да се отучи от неадаптивно поведение (например зависимост и неспособност да толерира чувство на неудовлетвореност), докато се учи на адаптивно поведение (отвореност към опита и добросъвестност). Целта е да се намали страхът и да се помогне на хората да спрат да избягват нещата, от които се страхуват.

Поведенческата терапия е свързана с когнитивната терапия. Понякога се използва комбинация от двете, известна като когнитивно-поведенческа терапия. Теоретичната основа на поведенческата терапия е теорията на ученето, която казва, че ненормалното поведение се дължи на грешно учене.

Когнитивната терапия помага на хората да идентифицират изкривявания в мисленето и да разберат как тези изкривявания водят до проблеми в живота им. Например хората могат да мислят по принципа „всичко или нищо“ („ако не съм пълен с успехи, значи съм пълен провал“). Предпоставката е, че как хората се чувстват и държат, се определя от това как интерпретират преживяванията.

Чрез идентифицирането на основните вярвания и предположения хората се научават да мислят по различни начини за своите преживявания, намалявайки симптомите и водейки до подобрение в поведението и чувствата.

Междуличностната терапия първоначално е била замислена като кратко психологическо лечение на депресия и е предназначена да подобри качеството на взаимоотношенията на депресирания човек. Тя се фокусира върху следното:

 • Неразрешена мъка – Конфликти, които възникват, когато хората трябва да изпълняват роли, които се различават от техните очаквания (като например когато една жена влезе във връзка, очаквайки да бъде майка-домакин и установи, че тя също трябва да бъде основният доставчик на семейството)
 • Преходи в социалните роли (като преминаване от активен работник към пенсиониране)
 • Трудности в общуването с другите

Терапевтът учи човека да подобрява аспекти на междуличностните отношения, като преодоляване на социалната изолация и реагиране по по-малко обичаен начин на другите, като това същевремнно намалява симтомите и спомага за отшумяването на психичното разстройство.

Психоанализата е най-старата форма на психотерапия и е разработена от Зигмунд Фройд през първата половина на 20 век. Човекът обикновено лежи на дивана в кабинета на терапевта 4 или 5 пъти седмично и се опитва да каже каквото му хрумне – практика, наречена “свободни асоциации”.

Голяма част от фокуса е върху това да се помогне на човека да разбере как минали модели на взаимоотношения, се повтарят и в настоящето. Връзката между човека и терапевта е ключова част от този фокус.

Разбирането за това как миналото влияе на настоящето помага на човека да развие нови и по-адаптивни начини на функциониране в отношенията и в работните условия.

Какви подходи се използват по време на  терапевтичната подкрепа ?

По време на Терапевтичната подкрепа при психични разстройства, се използват различни психологически методи, холистични подходи и терапии, за да може да се постигне оптимален резултат като основните от тях са:

Поведенческата терапия включва редица интервенции, които са предназначени да помогнат на човека да се отучи от неадаптивно поведение (например зависимост и неспособност да толерира чувство на неудовлетвореност), докато се учи на адаптивно поведение (отвореност към опита и добросъвестност). Целта е да се намали страхът и да се помогне на хората да спрат да избягват нещата, от които се страхуват.

Поведенческата терапия е свързана с когнитивната терапия. Понякога се използва комбинация от двете, известна като когнитивно-поведенческа терапия. Теоретичната основа на поведенческата терапия е теорията на ученето, която казва, че ненормалното поведение се дължи на грешно учене.

Когнитивната терапия помага на хората да идентифицират изкривявания в мисленето и да разберат как тези изкривявания водят до проблеми в живота им. Например хората могат да мислят по принципа „всичко или нищо“ („ако не съм пълен с успехи, значи съм пълен провал“). Предпоставката е, че как хората се чувстват и държат, се определя от това как интерпретират преживяванията.

Чрез идентифицирането на основните вярвания и предположения хората се научават да мислят по различни начини за своите преживявания, намалявайки симптомите и водейки до подобрение в поведението и чувствата.

Междуличностната терапия първоначално е била замислена като кратко психологическо лечение на депресия и е предназначена да подобри качеството на взаимоотношенията на депресирания човек. Тя се фокусира върху следното:

 • Неразрешена мъка – Конфликти, които възникват, когато хората трябва да изпълняват роли, които се различават от техните очаквания (като например когато една жена влезе във връзка, очаквайки да бъде майка-домакин и установи, че тя също трябва да бъде основният доставчик на семейството)
 • Преходи в социалните роли (като преминаване от активен работник към пенсиониране)
 • Трудности в общуването с другите

Терапевтът учи човека да подобрява аспекти на междуличностните отношения, като преодоляване на социалната изолация и реагиране по по-малко обичаен начин на другите, като това същевремнно намалява симтомите и спомага за отшумяването на психичното разстройство.

Психоанализата е най-старата форма на психотерапия и е разработена от Зигмунд Фройд през първата половина на 20 век. Човекът обикновено лежи на дивана в кабинета на терапевта 4 или 5 пъти седмично и се опитва да каже каквото му хрумне – практика, наречена “свободни асоциации”.

Голяма част от фокуса е върху това да се помогне на човека да разбере как минали модели на взаимоотношения, се повтарят и в настоящето. Връзката между човека и терапевта е ключова част от този фокус.

Разбирането за това как миналото влияе на настоящето помага на човека да развие нови и по-адаптивни начини на функциониране в отношенията и в работните условия.

За терапията

Терапевтичната подкрепа при психични разстройства е от съществено значение за подобряване на психичното здраве на човека. Справянето с психическо разстройство предизвиква значителни предизвикателства, които преминават по-далеч от самите медицински проблеми.

Такова състояние може да окаже натиск върху самопредставянето, междуличностните взаимоотношения, социалната интеграция и бъдещите перспективи на индивида. Във връзка с това, два основни терапевтични подхода, които могат да подпомогнат психично нуждаещите се лица, са индивидуалната психотерапия и семейната терапия.

 • Индивидуална психотерапия

По време на индивидуалната психотерапия се създава уютна и доверителна обстановка, където нуждаещият се може да изрази своите вътрешни мисли и чувства, без страх от осъждане.  Това е място, където се работи внимателно и интензивно върху управлението на емоциите и стреса, свързани с разстройството.

Чрез индивидуална психотерапия се учат ефективни стратегии за справяне със симптомите, подобряване на самоувереността и възстановяване на доверието в себе си. Терапевтът, насочен към индивидуалната работа, предлага не само професионална помощ, но и емоционална подкрепа, която е от съществено значение за психическото здраве на пациента.

 • Семейна терапия

Семейната терапия предоставя персонализирана грижа, насочена към цялото семейство, което е от решаващо значение, тъй като психическо разстройство може да засегне, не само самия нуждаещ се, но и членовете на семейството и лицата, които го поддържат.

Чрез семейната терапия терапевтът може да помогне на семейството и на грижещите се лица да се справят с последиците от разстройството и да усвоят най-добрите стратегии за подкрепа на индивида, който има симптоми или страда от психическо разстройство.

Какво причинява психични разстройства?

Поведенческите здравни разстройства могат да имат много причини. Те може да са резултат от анормални гени. Може да наследите тези гени от родител или гените могат да се променят през живота ви. Химическите дисбаланси в мозъка ви също могат да доведат до психични заболявания.

Вашият риск от психични заболявания се увеличава, ако:

 • Употребявате алкохол или развлекателни наркотици.
 • Не получавате правилно хранене.
 • Нямате подкрепа от приятели или членове на семейството.
 • Имате хронично заболяване като рак , диабет или хипотиреоидизъм .
 • Имате фамилна анамнеза за поведенчески здравни разстройства.
 • Имате неврологично заболяване като болестта на Алцхаймер, Множествена склероза или Паркинсон.
 • Имате нарушение на съня .
 • Имате изключителен стрес в живота си.
 • Прекарали сте травматично житейско събитие
Какво е психотерапия ?

Психотерапията, известна още като терапия с диалог, обхваща разнообразие от методи, насочени към помагане на индивида да разпознае и промени неблагоприятните си емоции, мисли и поведение.

Тези предизвикателства могат да включват: проблеми във взаимоотношенията, тъга, приспособяване към нови ситуации или здравословни състояния, както и стрес и затруднения в справянето с тях.

Какво е семейна терапия ?

Семейната терапия се основава на идеята, че семейството е система от различни части. Промяната в която и да е част на системата ще предизвика промени във всички останали части.

Семейната терапия често е полезен инструмент при следните състояния:

 • Психотични разстройства, като шизофрения
 • Разстройства, свързани с употребата на вещества
 • Разстройства на настроението, които включват депресия и биполярно разстройство
 • Личностни разстройства, като нарцистично личностно разстройство или гранично личностно разстройство.
 • Тревожни разстройства, включително паническо разстройство или обсесивно-компулсивно разстройство

Освен това семейната терапия може да помогне за възстановяване на обтегнатите семейни отношения, възникнали в резултат на стрес, трагедия, травма или друг вид психично разстройство.

Терапевтичната подкрепа е особено подходяща при следните симптоми или психични разстройства:

 • безсъние или прекалено дълъг сън
 • отдалечаване от други хора и любими дейности
 • усещане за умора 
 • усещане за изтръпване или липса на съпричастност
 • изпитвате необясними болки в тялото или схващания
 • усещане за безнадеждност, безпомощност или изгубеност
 • пушене, пиене или употреба на забранени наркотици повече от всякога
 • чувство на обърканост, забравяне, раздразнителност, гняв, тревожност, тъга или страх
 • постоянни караници или спорове с приятели и семейство
 • екстремни промени в настроението, които водят до проблеми във взаимоотношенията
 • имате постоянни спомени или мисли, които не можете да изхвърлите от главата си
 • мисли за нараняване на себе си или на други хора
 • невъзможност за извършване на ежедневни дейности и домакинска работа
 • Тревожни разстройства
 • Депресия 
 • Хранителни разстройства
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)
 • Посттравматично стресово разстройство

Терапевтичната подкрепа при психични разстройства е от изключително значение за подобряване на психичното здраве на нуждаещите се. Тя се фокусира върху разбирането и облекчаването на дистреса, който може да възникне в резултат на различни аспекти на техния мисловен процес, настроение, емоции и поведение.

Целта на терапевтичната подкрепа е да помогне на нуждаещите се да се справят по-ефективно със своите трудности и да развият здравословни умения за справяне с предизвикателствата на живота. Това включва работа върху начина, по който те взаимодействат със света, като се стремят да намерят адаптивни стратегии за реакция на различните ситуации.

Психотерапевтичните подходи, които се използват, са разнообразни. Изборът на подход зависи от индивидуалните нужди и предпочитания на конкретния човек.

Чрез индивидуална психотерапия се работи внимателно и интензивно върху управлението на емоциите и стреса, докато семейната терапия подпомага цялостния процес на справяне с психичното разстройство и неговите последици за семейството.

Такива форми на подкрепа не само помагат на нуждаещите се лица да се справят със симптомите на психичното разстройство, но и насърчават техния психически и емоционален растеж.

Терапевтичната подкрепа при психични разстройства, обикновено се препоръчва за тези, които имат нарушено психично здраве. Ето няколко начина, по които терапевтичната подкрепа при психични разстройства може да бъде от полза:

 • Подобряване на самооценката, уважението към себе си и чувството за собствена стойност;
 • Освобождаване от коренните и неефективни ограничения, страхове и убеждения;
 • Преминаване през емоционално освобождаване от проблемите и способността да се разгледат от нови перспективи;
 • Намаляване на нивата на тревожност, депресия и безнадеждност;
 • Подобряване на качеството на живот, повишаване на ефективността и подобряване на взаимоотношенията както в семейството, така и в обществото.

Резултатите от терапевтичната подкрепа при психични разстройства могат да включват:

 • Намаляване на симптомите и подобряване на функционирането на нуждаещия се
 • Повишаване на самосъзнанието и разбирането за собствените емоции и мисли
 • Усвояване на стратегии за справяне със стреса и проблемите
 • Подобряване на междуличностните отношения и комуникационните умения
 • Повишаване на качеството на живот и самочувствието
 • Превенция на повторни епизоди на психичното разстройство
 • Развитие на по-ефективни стратегии за управление на емоциите и поведението
 • Подкрепа при възстановяване след кризисни ситуации
 • Изграждане на по-положителна самопредстава и усъвършенстване на личностния растеж

Често задавани въпроси

Какво представлява терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

Това е систематично прилагане на специфични психологически методи, насочени към възстановяване на психичното здраве и постигане на емоционално равновесие. Процесът обикновено включва редовни психологически сесии, като в началото те са по-чести, а постепенно се уреждат. Те продължават до оценка на специалиста, че е настъпило подобрение, или в случай на невъзможност за продължаване поради различни причини.

Има ли някакви противопоказания или ограничения терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

В общи линии, терапевтичната подкрепа при психични разстройства е безопасна и полезна за мнозина. Въпреки това, има някои ситуации, в които може да има противопоказания или ограничения:

Отрицателно отношение към терапията: Ако човекът не е отворен към терапията или не е мотивиран да работи с терапевта, терапията може да бъде по-малко ефективна.

Недостатъчна способност за адаптация: В редки случаи, ако човекът е толкова дезориентиран или има огромни трудности във функционирането си, терапията може да изисква постепенно нарастване на подкрепата и структуриране на сесиите.

Наличие на активна зависимост: Ако човекът е в активна зависимост от наркотици или алкохол, терапията може да бъде по-сложна и изисква съвместна работа с други специалисти.

За кого е подходяща терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

Терапевтичната подкрепа при психични разстройства е подходяща за всеки, който изпитва психични трудности или е в нужда от помощ за преодоляването на емоционални предизвикателства и подобряване на психическото си благополучие.

  Защо трябва да говоря с терапевт, вместо с приятел?

  Терапевтичната среда представлява значително различно пространство от обикновенните социални ситуации, където се провеждат приятелски разговори. В таза рамка, терапевтът носи отговорност за поддържането на подходящия терапевтичен контекст, като се гарантира, че обсъждането на проблемите стига до необходимата дълбочина, а обратната връзка предоставя лично значение и терапевтичен напредък.

  В повечето случаи, споделянето на болезнени преживявания пред независим специалист може да бъде освобождащо и полезно. По време на терапевтичната подкрепа при псични разстройства, се анализират мислите, чувствата и поведенията на клиента.

  Този процес е активен и целенасочен към по-добро разбиране на собствените трудности, повишаване на самочувствието и постигане на по-ясна перспектива за бъдещето.

  Какво мога да очаквам от първата терапевтична сесия ?
  Когато решите да започнете терапията, първата ни сесия ще бъде възможност за вас да кажете за това какво водите към терапията. 
  Ще ви помогнем по-ефективно като разкажете за историята на проблема Ви, за да може вашият терапевт да проучи потенциалните последствия и ситуации, които може да са повлияли на психичното ви здраве.
  За терапевта е полезно да събере по-широка картина за живота ви, тъй като като много различни аспекти от него може да повлияят на психичното ви здраве, често без да знаете.
  Някои от основните области, за които ще бъде от полза да споделите повече информация са: 
  вашите настоящи взаимоотношения, работа, приятелства, социален и семеен живот. 
  В края на тази сесия ще прекарате известно време в обсъждане на вашите цели за терапия, заедно с вашия терапевт.
  След това се изготвя индивидуална програма за терапевтична подкрепа, съобразена с неговото психично състояние.
  Не искам друг да ми влияе на моите избори и решения за начина ми на живот?
  Терапевтът заема неутрална позиция и не взема решения вместо вас. Неговата цел е да ви осигури подкрепа при формулирането на различни цели и търсенето на нови, и алтернативни начини за решаване на вашите проблеми. Освен това, той иска да помогне да възстановите вашето психично здраве и да подобрите вашето качество на живот.
  Как да разбера, че имам нужда от терапевтична подкрепа за моето психично здраве?

  Ако започвате деня си с негативни емоции и тревоги за предстоящите предизвикателства, може да е необходимо да потърсите помощ. Също така, ако семейните конфликти се увеличават или имате симптоми, които нарушават вашето ежедневие, или изпитвате значителни страхове, е важно да потърсите подкрепа.

  Запазването на психичното благополучие е от съществено значение, като се има предвид, че то е неразделна част от общото ви здраве, в постоянна връзка и взаимодействие с физическото ви благополучие.

  Трябва ли да имам поставена диагноза, за да дойда на терапевтична подкрепа?
  Не е необходимо да сте ходили на лекар и да сте получили диагноза, за да ви бъде указна терапевтична подкрепа за вашето психично здраве. 
  Това е много лично преживяване и много хора, които посещават този вид терапия, не изискват официална диагноза.
  Имам нужда от терапевтична подкрепа, но не искам мои познати или близки да знаят?

  Психологическите сесии се провеждат с абсолютна поверителност и не се споделят с трети лица, освен ако това е необходимо за сигурността и здравето на Вас или други лица, и само с Вашето съгласие. Така гарантираме, че проблемите Ви остават поверителни и защитени, освен ако лично не изразите желание да бъдат споделени.

  Каква е цената ?
  Какво представлява терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

  Това е систематично прилагане на специфични психологически методи, насочени към възстановяване на психичното здраве и постигане на емоционално равновесие. Процесът обикновено включва редовни психологически сесии, като в началото те са по-чести, а постепенно се уреждат. Те продължават до оценка на специалиста, че е настъпило подобрение, или в случай на невъзможност за продължаване поради различни причини.

  Има ли някакви противопоказания или ограничения терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

  В общи линии, терапевтичната подкрепа при психични разстройства е безопасна и полезна за мнозина. Въпреки това, има някои ситуации, в които може да има противопоказания или ограничения:

  Отрицателно отношение към терапията: Ако човекът не е отворен към терапията или не е мотивиран да работи с терапевта, терапията може да бъде по-малко ефективна.

  Недостатъчна способност за адаптация: В редки случаи, ако човекът е толкова дезориентиран или има огромни трудности във функционирането си, терапията може да изисква постепенно нарастване на подкрепата и структуриране на сесиите.

  Наличие на активна зависимост: Ако човекът е в активна зависимост от наркотици или алкохол, терапията може да бъде по-сложна и изисква съвместна работа с други специалисти.

  За кого е подходяща терапевтичната подкрепа при психични разстройства?

  Терапевтичната подкрепа при психични разстройства е подходяща за всеки, който изпитва психични трудности или е в нужда от помощ за преодоляването на емоционални предизвикателства и подобряване на психическото си благополучие.

   Защо трябва да говоря с терапевт, вместо с приятел?

   Терапевтичната среда представлява значително различно пространство от обикновенните социални ситуации, където се провеждат приятелски разговори. В таза рамка, терапевтът носи отговорност за поддържането на подходящия терапевтичен контекст, като се гарантира, че обсъждането на проблемите стига до необходимата дълбочина, а обратната връзка предоставя лично значение и терапевтичен напредък.

   В повечето случаи, споделянето на болезнени преживявания пред независим специалист може да бъде освобождащо и полезно. По време на терапевтичната подкрепа при псични разстройства, се анализират мислите, чувствата и поведенията на клиента.

   Този процес е активен и целенасочен към по-добро разбиране на собствените трудности, повишаване на самочувствието и постигане на по-ясна перспектива за бъдещето.

   Какво мога да очаквам от първата терапевтична сесия ?
   Когато решите да започнете терапията, първата ни сесия ще бъде възможност за вас да кажете за това какво водите към терапията. 
   Ще ви помогнем по-ефективно като разкажете за историята на проблема Ви, за да може вашият терапевт да проучи потенциалните последствия и ситуации, които може да са повлияли на психичното ви здраве.
   За терапевта е полезно да събере по-широка картина за живота ви, тъй като като много различни аспекти от него може да повлияят на психичното ви здраве, често без да знаете.
   Някои от основните области, за които ще бъде от полза да споделите повече информация са: 
   вашите настоящи взаимоотношения, работа, приятелства, социален и семеен живот. 
   В края на тази сесия ще прекарате известно време в обсъждане на вашите цели за терапия, заедно с вашия терапевт.
   След това се изготвя индивидуална програма за терапевтична подкрепа, съобразена с неговото психично състояние.
   Не искам друг да ми влияе на моите избори и решения за начина ми на живот?
   Терапевтът заема неутрална позиция и не взема решения вместо вас. Неговата цел е да ви осигури подкрепа при формулирането на различни цели и търсенето на нови, и алтернативни начини за решаване на вашите проблеми. Освен това, той иска да помогне да възстановите вашето психично здраве и да подобрите вашето качество на живот.
   Как да разбера, че имам нужда от терапевтична подкрепа за моето психично здраве?

   Ако започвате деня си с негативни емоции и тревоги за предстоящите предизвикателства, може да е необходимо да потърсите помощ. Също така, ако семейните конфликти се увеличават или имате симптоми, които нарушават вашето ежедневие, или изпитвате значителни страхове, е важно да потърсите подкрепа.

   Запазването на психичното благополучие е от съществено значение, като се има предвид, че то е неразделна част от общото ви здраве, в постоянна връзка и взаимодействие с физическото ви благополучие.

   Трябва ли да имам поставена диагноза, за да дойда на терапевтична подкрепа?
   Не е необходимо да сте ходили на лекар и да сте получили диагноза, за да ви бъде указна терапевтична подкрепа за вашето психично здраве. 
   Това е много лично преживяване и много хора, които посещават този вид терапия, не изискват официална диагноза.
   Имам нужда от терапевтична подкрепа, но не искам мои познати или близки да знаят?

   Психологическите сесии се провеждат с абсолютна поверителност и не се споделят с трети лица, освен ако това е необходимо за сигурността и здравето на Вас или други лица, и само с Вашето съгласие. Така гарантираме, че проблемите Ви остават поверителни и защитени, освен ако лично не изразите желание да бъдат споделени.

   Каква е цената ?

   Специалисти

   dr hristo vatev healthmaster

   Д-р Христо Ватев

   Клинична психология и Телемедицина

   Терапевтична помощ

   Направете първата смела стъпка към холистично лечение и холистично здраве за вас и вашите близки.

   3 10

   Семейна терапия

   5 6

   Психотерапия

   4 9

   Терапевтична помощ при хронични заболявания 

   terapevtichna pomosht hranitelni razstroistva healtmaster

   Терапевтична помощ при хранителни разстройства