2 4

Д-р Владимир Шишков

Хранене и диететика

Доктор Владимир Шишков активно се занимава в областта на фармацията, храненето, лечението и превантивната медицина, както с природни, така и с фармацевтични продукти, храни и хранителни добавки, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот.

Д-р Владимир Шишков е профилиран в изграждането на цялостни индивидуални лечебно-профилактични и оздравителни програми, както и на диетични планове, насочени към преодоляване на здравословни проблеми и достигане на състоянието на „оптимално здраве“, в съответствие с принципите на орто-молекулярната и ендобиогенната медицина.

Повече информация

Завършва Висш медицински институт в гр. Пловдив, през 1990г. Придобива своята специалност “Хранене и диететика” през 2014 г. след специализация във Военномедицинска академия в гр. София.

  • 2001 г. – Преминат курс по класически и източен масаж и акупресура
  • 2012 г. – Придобита квалификация като лекар-хомеопат
  • 2018 г. – преминат курс „АКУПУНКТУРНА ДИАГНОСТИКА ПО ФОЛ, БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ”
  • 2023 г. – Преминат обучителен курс по „Ендобиогенна медицина“ за лекари и фармацевти, проведен от Д-р Шарбел Аби Шахин
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Българското Научно Дружество по Хранене и Диететика.
  • Участник и редовен докладчик на конгресите и конференциите на Българското научно дружество по хранене от 1998 година
  • Член на Българската Асоциация на озонопотребители и озонотерапевти
  • Член на Международната Асоциация по Биоинформационна медицина

Д-р Владимир Шишков е лекар-диетолог с богат опит. Започва кариерата си през 1991 г. като операционен асистент в Финландия. През 2008–2012 г. е директор на „Здравословен Живот“ АД и главен лекар-консултант. Професионалният му път включва специализация в СРЗИ-София, работа в медицински център „Де-токс“, МЦ „Трансмед“, и индивидуална практика. От 2019 г. е лекар-диетолог в МЦ „Медика Кабомед“, а през 2021 г. се присъединява като лекар-консултант към Холистичен център „Хелт Мастер“. От 2023 г. поема ръководната позиция в Медицински център „Хелт Мастер“.

Услуги

СЕГМЕНТЕН АНАЛИЗ НА ТЕГЛО С ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ С БИОСКЕНЕР

ДИЕТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С КОНСУЛТАЦИЯ

ИЗГОТВЯНЕ НА ДИЕТИЧЕН ПЛАН ПРИ СПЕЦИФИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА индивидуална холистична програма

БИО-РЕЗОНАНСЕН ВЕГА ТЕСТ – ПО ФОЛ-ШИМЕЛ