Сексуална терапия

Холистична терапия при Тревожни разстройства

Повече информация

Сексуалната терапия е съвкупност от ценни методи, насочени към подобряване на връзката ви с тялото и изследване на вътрешния свят на вашата сексуалност. С този интегративен подход, сексологът (психотерапевт) се стреми към въстановяване или изграждане на хармонична връзка, като се фокусира върху дълбокото проучване на сексуалната функция, емоции и интимност.

Неозаглавен дизайн 54

За терапията

Сексуалната терапия е специализирана форма на терапия, обхващаща разнообразни аспекти на половия и емоционалния живот.

По време на процеса, се провеждат интензивни дискусии, фокусирани върху вашия сексуален опит, желания и предизвикателства. Специализираните разговори включват изследване на вашия сексуален живот, влиянието на възпитанието, културното около вас и предишния ви опит върху вашия сексуален и емоционален статус.

Този вид терапия съчетава професионална експертиза със съобразен и разбиращ подход, осигурявайки подкрепа и насърчителна среда. Посредством сексуалната терапия, имате възможността да проучите и решите въпроси, свързани с вашите желания, срам, предизвикателства и как да постигнете фулфилмънт в сексуалния си живот.

Чрез участието в сексуална терапия, клиентите активно разглеждат и разбират индивидуалните си сексуални нужди и предизвикателства. Този процес на действие довежда до установяване на по-здравословна и задоволителна сексуална динамика, подобряване на комуникацията и постигане на конкретни цели в сферата на сексуалното благополучие. Клиентите често постигат по-добро разбиране на собствените си желания и предпочитания, подобряват комуникацията във връзката си и усещат обновена увереност, в сексуалното си изразяване.

Сексуалната терапия е динамичен процес, който предоставя индивидуализирано и подкрепящо преживяване, насочено към изграждане на по-здравословна сексуална динамика и емоционално благополучие. По време на този интегративен метод се преминава през няколко основни етапа:

 1. Изследване на вашите желанията: Терапевтът ще ви насърчи да се фокусирате върху вашите текущи сексуални желания и да изследвате как те се отразяват върху вашето сексуално благополучие.
 2. Разглеждане на срамежливостта: Чрез безопасна и подкрепяща среда, предоставена от терапевта, ще се разгледа въпросът какви неща бихте искали да изпробвате, но сте се срамували да обсъдите или да изразите. Терапията ще ви помогне да изследвате нови аспекти на вашата сексуална изразност.
 3. Преодоляване на пречките за страхотен секс: Терапевтът ще работи с вас, за да идентифицира факторите, които пречат на вашата способност да постигнете страхотен секс. Чрез индивидуален подход и насочени стратегии, терапията ще ви помогне да преодолеете тези пречки и да създадете по-здравословна сексуална динамика.

Работата със сексуалния терапевт представлява цялостен и важен процес, който може да промени вашето ежедневие и отношения в множество аспекти. Ето как подобренията могат да се отразят на различни сфери от живота ви:

 1. Подобряване и „подмладяване“ на връзката/брака: Разработване на нови комуникационни умения и укрепване на емоционалната връзка.
 2. По-добър избор на следващ партньор и връзка: Разбиране на личните нужди и предпочитания във връзката, научаване да разпознавате здравите сексуални динамики.
 3. Възстановяване на сексуалното удоволетворение след травма: Работа с травматични преживявания и възстановяване на доверието, изграждане на нови практики и стратегии за сексуално удовлетворение.
 4. Промяна в начина на възприема на тялото: Работа със самооценката и приемането на собственото тяло, подпомагане на процеса на самооткриване и самолюбов.
 5. Възстановяване на сексуалния живот на двойките: Работа с интимните предпочитания и желания на всеки от партньорите, създаване на по-интензивно и удовлетворително сексуално преживяване.
 6. Решения при несъответстващи желания: Подкрепа при разбирането и преговарянето на компромиси, работа със стратегии за съгласуване на сексуалните предпочитания.
 7. Преодоляване на изневяра: Работа с доверието и възстановяване на връзката след предаване, изграждане на здрава основа за бъдеще.
 8. Преодоляване на различни видове сексуална дисфункция: Идентификация и лечение на сексуалните проблеми, развиване на здравословни сексуални навици.

 

 1. Помощ за двойки с проблем при сексуалната комуникация: Развиване на ефективни методи за открит и здравословен разговор, усъвършенстване на комуникационните умения в сексуалния контекст.
 2. Подкрепа за родителите, които искат да говорят с децата си за сексуалността: Предоставяне на ресурси и насоки за открит и чувствителен диалог, укрепване на връзката между родителите и техните деца в този аспект на живота.

Сексуалната терапия е особено подходяща за хора, които се изправят пред различни предизвикателства, включително, но не само:

 • При еректилна дисфункция ;

 • При болка по време на секс ;

 • При сексуална травма ;

 • След скорошно раждане ;

 • При проблеми с менопаузата ;

 • След изневяра ;

 • За подобряване на сексуалната и емоционална комуникация ;

 • При сексуална тревожност ;

 • При трудно или невъзможно достигане до оргазъм ;

 • При всеки проблем, свързан със секса.

Често задавани въпроси

Кога ще усетя резултат ?

Времето за постигане на резултати варира в зависимост от характера на проблема и ангажираността на клиента. Някои усещат подобрения след първите няколко сесии, докато други изискват по-продължително време.

Колко време може да се прилага "Сексуалната терапия"?

Продължителността на сексуалната терапия варира в зависимост от конкретните нужди на клиента. Обикновено сесиите се провеждат сетивно и могат да продължат от няколко седмици, до месеци, в зависимост от характера и сложността на проблемите.

Какво може да очаквате от първата сесия на сексуалната терапия?

В първата сесия ще бъде проведен подробен разговор за вашите цели, нужди и предизвикателства. Това е възможност да установите връзка с терапевта и да изложите важни аспекти от вашия сексуален живот.

Има ли някакви специални изисквания самата терапия ?

Няма специфични изисквания за участие в сексуална терапия, освен желанието и интересът ви да откривате и споделяте вашия опит и връзка със секса.

Терапевтите създават безпристрастна и подкрепяща среда, където можете свободно да изразявате своите чувства и разглеждате аспекти от вашия сексуален живот.

Колко терапии са необходими, за да се постигне резултат ?

Честотата на сесиите зависи от индивидуалните нужди, но обикновено се започва седмично. Лечението продължава до постигане на поставените цели, като това може да отнеме няколко седмици до месеци.

Какво да направите, ако партньорът Ви не иска да участва в сексуалната терапия?

Можете да започнете индивидуална терапия за себе си и да обсъждате начини за включване на партньора в бъдеще. Индивидуалната терапия може да донесе ползи и за връзката, като предостави инструменти за подобряване на комуникацията.

Какво да правите, ако Ви е срам да говорите за секс ?

Психотерапевта е обучен да създаде уютна среда и да Ви предразположи да се чувствате комфортно, в присъствието му, без да изпитвате срам. 

Как сексуалната терапия може да помогне при стрес ?

Стресът често влияе отрицателно върху сексуалната функция, като намалява желанието и увеличава преждевременната еякулация. Сексуалната терапия предоставя стратегии за справяне със стреса и възстановяване на сексуалната удовлетвореност.

Каква е цената ?
Кога ще усетя резултат ?

Времето за постигане на резултати варира в зависимост от характера на проблема и ангажираността на клиента. Някои усещат подобрения след първите няколко сесии, докато други изискват по-продължително време.

Колко време може да се прилага Сексуалната терапия ?

Продължителността на сексуалната терапия варира в зависимост от конкретните нужди на клиента. Обикновено сесиите се провеждат сетивно и могат да продължат от няколко седмици, до месеци, в зависимост от характера и сложността на проблемите.

Какво може да очаквате от първата сесия на сексуалната терапия?

В първата сесия ще бъде проведен подробен разговор за вашите цели, нужди и предизвикателства. Това е възможност да установите връзка с терапевта и да изложите важни аспекти от вашия сексуален живот.

Има ли някакви специални изисквания самата терапия ?

Няма специфични изисквания за участие в сексуална терапия, освен желанието и интересът ви да откривате и споделяте вашия опит и връзка със секса.

Терапевтите създават безпристрастна и подкрепяща среда, където можете свободно да изразявате своите чувства и разглеждате аспекти от вашия сексуален живот.

Колко терапии са необходими, за да се постигне резултат ?

Честотата на сесиите зависи от индивидуалните нужди, но обикновено се започва седмично. Лечението продължава до постигане на поставените цели, като това може да отнеме няколко седмици до месеци.

Какво да направите, ако партньорът Ви не иска да участва в сексуалната терапия?

Можете да започнете индивидуална терапия за себе си и да обсъждате начини за включване на партньора в бъдеще. Индивидуалната терапия може да донесе ползи и за връзката, като предостави инструменти за подобряване на комуникацията.

Какво да правите, ако Ви е срам да говорите за секс ?

Психотерапевта е обучен да създаде уютна среда и да Ви предразположи да се чувствате комфортно, в присъствието му, без да изпитвате срам. 

Как сексуалната терапия може да помогне при стрес ?

Стресът често влияе отрицателно върху сексуалната функция, като намалява желанието и увеличава преждевременната еякулация. Сексуалната терапия предоставя стратегии за справяне със стреса и възстановяване на сексуалната удовлетвореност.

Каква е цената ?

Специалисти

dr olessa yampolska healthmaster

Д-р Олеся Ямполска

Сексология, Неврология и Психиатрия