Семейна терапия

Групова психотерапия за семейства или двойки

Повече информация

Семейната терапия е вид холистично лечение, което се провежда под формата на групова психотерапия.

Предназначена е да помогне при проблеми, които конкретно засягат психичното здраве на член от семейството, да подобрят комуникацията и да управляват конфликти в семейната система. Чрез подобряване на начина, по който членовете на семейството си взаимодействат и се отнасят един към друг, семейната терапия може да насърчи промяна в близките взаимоотношения.

Някои от основните цели на семейната терапия са да се създаде по-добра домашна среда, да се решат семейни проблеми и да се разберат уникалните проблеми, с които семейството може да се сблъска.

Какво е психотерапия ?

Психотерапията, известна още като терапия с диалог, обхваща разнообразие от методи, насочени към помагане на индивида да разпознае и промени неблагоприятните си емоции, мисли и поведение.

Тези предизвикателства могат да включват: проблеми във взаимоотношенията, тъга, приспособяване към нови ситуации или здравословни състояния, както и стрес и затруднения в справянето с тях.

Груповата терапия е форма на психотерапия, която включва един или повече терапевти, работещи с няколко души едновременно.

Kакво е семейна система ?

Теорията за семейните системи приема, че семейството се разбира най-добре, като се разглежда семейството като една цялостна система. Тази система е сложна, дълбоко свързана променяща се колекция от части, подсистеми и членове на семейството, където всеки член има известна цел или функция. 

Как работят семейните системи ?

Психолозите, които работят със семействата, обикновено ги разглеждат като единица. Предполага се, че всички членове имат различни личности, навици, гледни точки и интерпретации на събитията. 

Това, което един член прави или не прави, засяга не само него, но и всички останали в семейството. Това е като игра на билярд. Когато изстреляте топката-бияч в група от други топки, тя ги разпръсква в различни посоки, някои повече от други. 

С други думи, действието на един член засяга всички останали в тази семейна система.

semeina terapiya healthmaster

Какви подходи се използват по време на  Семейната терапия?

По време на Семейната терапия, се използват различни психологически методи, холистични подходи и терапии, за да може да се постигне оптимален резултат като основните от тях са:

Семейната терапия често включва възможността да научите повече за състоянията на психичното здраве, които засягат семейните отношения, както и основани на доказателства лечения за тези състояния.

Когнитивно-поведенеческата терапия е форма на терапия за разговори, предназначена да помогне на хората да разпознаят безполезни мисли и поведение и да се научат как да ги променят. Терапията се фокусира върху настоящето и бъдещето, а не върху миналото.

Този метод е добър вариант за онези, чиито проблеми могат да бъдат разрешени чрез реорганизиране на разпределението на ролите и силата между семейното звено.

Основната цел на тази семейна терапия е да преструктурира моделите на взаимодействие в семейството, за да насърчи по-ефективна комуникация и разрешаване на конфликтите.

Терапевтът работи за идентифициране на йерархичната структура на семейството и ролите на всеки член на семейството в тази структура.

Чрез изследване на взаимодействията между членовете на семейството, терапевтът може да идентифицира модели на поведение, които допринасят за проблемите и да помогнат на семейството да развие нови, по-здравословни модели на взаимодействие.

Този вид терапия се фокусира върху идентифицирането на конкретни цели и разработването на стратегии за постигането им.

Терапевтът играе активна роля в процеса, като насочва семейството към нови начини на взаимодействие и общуване. Той може да използва различни „рецепти“, за да насърчи членовете на семейството да се държат по дадени начини, като например да им даде конкретни задачи за изпълнение.

Терапевтът може също така да използва парадоксален подход, който включва насърчаване на семейството да се ангажира със самото поведение, което се опитва да промени.

Например, ако едно семейство се бори с тийнейджър, който отказва да ходи на училище, терапевтът може да предложи на родителите да спрат да се опитват да го накарат да ходи там и вместо това, да му позволят да си остане вкъщи.

Този парадоксален подход може да помогне да се разрушат негативните модели на поведение и да се открият нови възможности за промяна.

Като цяло стратегическата семейна терапия може да бъде ефективна при редица семейни проблеми, включително комуникационни затруднения, поведенчески проблеми при децата и проблеми във взаимоотношенията.

Семейни констелации е дълбок и силен терапевтичен метод, който ни дава възможност да се върнем към себе си и любовта, да отворим сърцата си, за да преживеем свързаността с нашите предци, които са повлияли на живота ни и които влияят и до днес.

Берт Хелингер е разработил тази форма на терапия на базата на по-ранна работа в свързани терапии, както и от собствения си житейски опит. Алфред Адлер е първият, който използва термина „семейна констелация“, за да се позове на връзките и чувството за принадлежност на хората в семейството.

Какво е това Констелация ? Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.

Какви подходи се използват по време на  Семейната терапия?

По време на Семейната терапия, се използват различни психологически методи, холистични подходи и терапии, за да може да се постигне оптимален резултат като основните от тях са:

Семейната терапия често включва възможността да научите повече за състоянията на психичното здраве, които засягат семейните отношения, както и основани на доказателства лечения за тези състояния.

Когнитивно-поведенеческата терапия е форма на терапия за разговори, предназначена да помогне на хората да разпознаят безполезни мисли и поведение и да се научат как да ги променят. Терапията се фокусира върху настоящето и бъдещето, а не върху миналото.

Този метод е добър вариант за онези, чиито проблеми могат да бъдат разрешени чрез реорганизиране на разпределението на ролите и силата между семейното звено.

Основната цел на тази семейна терапия е да преструктурира моделите на взаимодействие в семейството, за да насърчи по-ефективна комуникация и разрешаване на конфликтите.

Терапевтът работи за идентифициране на йерархичната структура на семейството и ролите на всеки член на семейството в тази структура.

Чрез изследване на взаимодействията между членовете на семейството, терапевтът може да идентифицира модели на поведение, които допринасят за проблемите и да помогнат на семейството да развие нови, по-здравословни модели на взаимодействие.

Този вид терапия се фокусира върху идентифицирането на конкретни цели и разработването на стратегии за постигането им.

Терапевтът играе активна роля в процеса, като насочва семейството към нови начини на взаимодействие и общуване. Той може да използва различни „рецепти“, за да насърчи членовете на семейството да се държат по дадени начини, като например да им даде конкретни задачи за изпълнение.

Терапевтът може също така да използва парадоксален подход, който включва насърчаване на семейството да се ангажира със самото поведение, което се опитва да промени.

Например, ако едно семейство се бори с тийнейджър, който отказва да ходи на училище, терапевтът може да предложи на родителите да спрат да се опитват да го накарат да ходи там и вместо това, да му позволят да си остане вкъщи.

Този парадоксален подход може да помогне да се разрушат негативните модели на поведение и да се открият нови възможности за промяна.

Като цяло стратегическата семейна терапия може да бъде ефективна при редица семейни проблеми, включително комуникационни затруднения, поведенчески проблеми при децата и проблеми във взаимоотношенията.

Семейни констелации е дълбок и силен терапевтичен метод, който ни дава възможност да се върнем към себе си и любовта, да отворим сърцата си, за да преживеем свързаността с нашите предци, които са повлияли на живота ни и които влияят и до днес.

Берт Хелингер е разработил тази форма на терапия на базата на по-ранна работа в свързани терапии, както и от собствения си житейски опит. Алфред Адлер е първият, който използва термина „семейна констелация“, за да се позове на връзките и чувството за принадлежност на хората в семейството.

Какво е това Констелация ? Това е метод, който се използва в група хора под ръководството на един човек. Тя е предназначена да разкрие пред хората скрития произход на техните неуспехи, болести, липса на направление в живота, пристрастявания и други подобни.

За терапията

Семейната терапия се основава на идеята, че семейството е система от различни части. Промяната в която и да е част на системата ще предизвика промени във всички останали части. Това означава, че когато един от членовете на семейството е засегнат от поведенчески разстройство на здравето, като например психично заболяване или пристрастяване, всички са засегнати.

В семейната терапия „семейството“ се определя като група от хора, които се грижат един за друг и наричат ​​себе си семейство. Това може да включва родители и деца, партньори, баби и дядовци, братя и сестри, лели и чичовци, братовчеди, приятели, полагащи грижи и други професионалисти, които са близки до групата.

Семейната терапия е подходяща за:

 • Семейства с един член, който има сериозно физическо или психическо заболяване, семейната терапия може да образова семействата за болестта и да разреши проблемите, свързани с грижата за члена на семейството.
 • При деца и юноши, когато имат разстройство на личността, тревожност или настроение, което уврежда тяхното семейно и социално функциониране, и когато се формира доведено семейство или започват да изпитват трудности при приспособяването към новия семеен живот.
 • Семейства с членове от смесен расов, културен и религиозен произход,
 • Семейства, съставени от еднополови двойки, които отглеждат деца, също могат да се възползват от семейната терапия.

Целта на семейната терапия е да помогне на членовете на семейството да подобрят комуникацията, да разрешат семейни проблеми, да разберат и да се справят със специални семейни ситуации (например смърт, сериозно физическо или психическо заболяване или проблеми с деца и юноши) и да създадат по-добре функционираща домашна среда. Семейната терапия е най-подходящия холистичен метод, по който може да се възстанови емоционалната връзка и да се върне семейната хармония във взаимоотношенията.

Кой може да посещава семейна терапия ?

“Семейство” означава група от двама или повече души, с близки и трайни емоционални връзки. При използване на това определение всяко лице, лекуващо се от поведенческо разстройство, има уникален набор от членове на семейството.

Терапевта не решава самостоятелно кой да бъде включен в семейната терапия. Вместо това Ви задава въпроса: “Кой е най-важен за вас?”

Понякога членовете на едно семейство живеят заедно, но понякога живеят разделени. Така или иначе, ако нуждаещото се лице ги смята за семейство, те могат да бъдат включени в семейната терапия.

 • родители
 • съпрузи или партньори
 • роднини
 • братя и сестри
 • деца
 • други роднини
 • доведени родители
 • доведени деца
 • приемни родители
 • кръстници
 • членове на смесено семейство
 • приятели

Семейната терапия може да помогне на хора с много различни проблеми. Някои от тях включват:

 • Поведенчески проблеми при деца или тийнейджъри
 • Промени в семейството
 • Финансови проблеми
 • Проблеми с комуникацията
 • Смърт на любим човек
 • Развод, раздяла или брачни проблеми
 • Конфликтите родител-дете
 • Проблеми между братя и сестри
 • Проблеми с родителството
 • Стресови събития или големи промени в живота
 • Промяна в конфигурацията на семейството (раждане на дете, развод, смърт и др.);
 • Преодоляване на затруднения във взаимоотношенията между семейните членове;
 • Семейства с проблеми между поколенията (съжителство на няколко поколения; деца, оглеждани от баби и дядовци и т.н.);
 • Семейства, които се отклоняват от официалните социални норми (съжителство без брак; хомосексуални двойки и т.н.). Тези семейства може да са обект на външни нападки;
 • Реконструирани семейства: с втори/трети брак, чиито семейни членове имат затруднения в напасването един към друг (напр. единия от съпрузите с децата от предходен брак на другия съпруг);
 • Лечение на различни психични разстройства: депресивни състояния, злоупотреба/зависимост към алкохол и други психоактивни вещества, разстройства на храненето, психосоматични разстройства, сексуални дисфункции.
 • Травма

Семейната терапия може да бъде от полза, ако член на семейството изпитва следните проблеми: обсесивно-компулсивното разстройство, депресия, биполярно разстройство, хранителни разстройства, пристрастяване .

Семейната терапия помага на членовете на семейството да се разбират един друг и да преодолеят трудни чувства в безопасно пространство.

Този тип терапия се фокусира върху подобряване на взаимодействията и комуникацията между членовете на семейството.

Обикновено се използва, когато семейството допринася за трудностите на дадено лице или когато проблемите на един човек засягат други членове на семейството. Когато всеки човек се чувства подкрепен и работи в рамките на силните си страни, ще се получат положителни промени в отношенията и в живота на хората.

Семейната терапия може да бъде от полза за вас и вашето семейство, като предимствата от този терапевтичен холистичен подход са:

 • подобрява комуникационните умения
 • притежавате умения за справяне с предизвикателни ситуации
 • предлагайки ново прозрение и разбиране
 • идентифициране на проблемни области в семейството
 • предоставяне на стратегии за справяне с конфликти
 • подобряване и укрепване на взаимоотношенията

Нормалните резултати варират, но при добри обстоятелства те включват:

 • Подобряване и заздравяване на връзките и комуникацията между родители и техните деца, които преживяват бурни тийнейджърски години, по време на пубертет.
 • По-дълбока емпатия и връзка един с друг
 • Разбиране как да поддържате здрави граници, за да поддържате „мир“
 • Подобряване на комуникацията в семейството
 • Лесно разрешаване на проблеми, без да се достига до конфликт
 • Намален конфликт и по-добри умения за управление на гнева
 • Разрешаване на проблема, който е накарал семейството да потърси лечение.

Често задавани въпроси

Как работи Семейната терапия?

Семейната терапия помага на членовете на семейството да се разбират един друг и да преодолеят трудни чувства в безопасно пространство. Този тип терапия се фокусира върху подобряване на взаимодействията и комуникацията между членовете на семейството.

Обикновено се използва, когато семейството допринася за трудностите на дадено лице или когато проблемите на един човек засягат други членове на семейството. Когато всеки човек се чувства подкрепен и работи в рамките на силните си страни, ще се получат положителни промени в отношенията и в живота на хората.

Има ли някакви противопоказания или рискове Семейната терапия ?

Основният риск в семейната терапия е възможното обезпокояване на твърдите защити на личността в индивиди или взаимоотношения, които са били крехки преди началото на терапията.

Интензивната семейна терапия също може да бъде трудна за членове на семейството с диагностицирани психологични разстройства. Семейната терапия може да бъде особено трудна и стресираща за деца и юноши, които може да не разбират напълно взаимодействията, възникващи по време на семейната терапия.

Колко време ще продължи Семейната терапия?

Няма единен път, когато става въпрос за семейна терапия. Терапията може да продължи само няколко сесии или може да отнеме повече време за някои семейства.

Семейната терапия често е краткосрочна, но може да продължи една година или повече, в зависимост от ситуацията и нуждите на семейството.

Въпреки, че често включва всички членове на семейството, то може да се съсредоточи и върху тези, които желаят или могат да участват в лечението.

За кого е подходяща Семейната терапия ?

Семейната терапия може да бъде от полза за членове на семейството от всяка възраст, които са изправени пред различни преживявания и предизвикателства, включително тези, които са:

 • търсейки по-близки отношения
 • изправени пред предизвикателства, като психически или физически заболявания
 • притеснени от поведението на децата си
 • интересуват се от отглеждане или осиновяване на деца
 • развод или раздяла.
КАКВО СТАВА, АКО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ?

Понякога членовете на семейството не желаят да се включат в семейната терапия. Има много възможни причини за това:

 • Страх – Те може да предпочетат семейната единица да остане такава, каквато е, дори това да е болезнено, вместо да рискуват с неизвестното.
 • Умора – Възможно е да са уморени да се занимават с проблемите.
 • Недоверие – Възможно е да не желаят да рискуват да говорят откровено с други членове на семейството или пред терапевт.
 • Скептицизъм – Те може да не са убедени, че семейната терапия ще бъде полезна, или да са я опитвали преди и да не им е харесала.

Може да е полезно семейният терапевт да разговаря на четири очи, с нежелаещите членове на семейството. Заедно те могат да установят причините за съпротивата, да разберат как да разрешат проблемите и да обсъдят ползите от семейната терапия.

Понякога е необходимо просто време. Желаещите членове на семейството могат да изберат да започнат. Членовете, които не желаят, могат да се присъединят, когато са готови.

Какви техники се използват по време на Семейната терапия ?

Техниките, използвани в семейната терапия, обикновено зависят от фактори като теоретичната ориентация на терапевта и специфичните нужди на семейството. Някои методи, които могат да се използват, включват:

 • Поведенчески техники : Тези методи често се фокусират върху обучение на умения и психообразование, за да помогнат на членовете на семейството да се справят със специфични проблеми. Например, моделирането и ролевите игри могат да се използват, за да помогнат на членовете на семейството да разрешат проблеми с комуникацията.
 • Психодинамични техники : Тези методи включват оценка на начина, по който всеки член на семейството интерпретира и реагира на проблемите, пред които е изправен. Терапевтът работи със семейството, за да развие нови емоционални прозрения и да проучи нови начини за по-ефективно реагиране.
 • Структурни техники : Тези методи се фокусират върху подпомагането на членовете на семейството с граници и динамика на властта в семейството. Такива техники могат да помогнат на семействата да създадат нови граници и да установят рутинни процедури, които подобряват функционирането на семейството.

Техниките, използвани в семейната терапия, се фокусират върху подобряване на емоционалното съзнание, подпомагане на големи промени в семейството, помагане на хората да приемат неща, които не могат да контролират, и подобряване на комуникацията и сътрудничеството.

Какво да очаквам по време на Семейната терапия?

Тъй като семейната терапия включва разговори за емоционални проблеми и конфликти, тя може да бъде трудна и разстройваща.

В някои случаи, хората може първоначално да се почувстват по-зле, преди да започнат да се подобряват.

Важно е да запомните, че професионалният терапевт е там, за да помогне на членовете на семейството да преодолеят тези конфликти и да се справят с интензивните емоции, които хората могат да изпитат.

Как ще протече първата среща с терапевта по Семейна терапия?

По време на първата среща вие и вашият терапевт ще обсъдите проблема, който е довел вас и членовете на вашето семейство на терапия.

Вашият терапевт ще даде възможност на всеки човек да говори за това, което смята, че са основните проблеми, с които той или семейството се сблъскват и защо.

Как протича един сеанс на Семейна терапия ?

По време на терапевтичните сесии терапевтът ще задава въпроси, за да научи повече за проблемите, които са довели семейството до терапия. Вашият терапевт също така ще разгледа други фактори, допринасящи за проблемите, като основни състояния на психичното здраве и стрес от околната среда.

През следващите няколко сесии вашият специалист, ще събере информация от вас, за да изгради картината на вашето семейство, включително:

 • вашата семейна история ;
 • семейни роли ;
 • родителски и дисциплинарни подходи ;
 • умения за справяне, които вашето семейство е използвало.
За кого НЕ е подходяща Семейната терапия ?

Някои семейства не се считат за подходящи кандидати за семейна терапия. Те включват:

 • семейства, в които единият или и двамата родители са психотични или са били диагностицирани с антисоциално или параноично разстройство на личността
 • семейства, чиито културни или религиозни ценности са против или подозрителни към психотерапията
 • семейства с членове, които не могат да участват в лечебни сесии поради физическо заболяване или подобни ограничения
 • семейства с членове с много твърди личностни структури (Тук членовете може да са изложени на риск от емоционална или психологическа криза.)
 • семейства, чиито членове не могат или нямат възможност да се срещат редовно за лечение
Kаква е ролята на семейния терапевт ?

Семейният терапевт заема позиция на уважение и любопитство, концептуализирайки проблемите от начална точка, че семейството прави най-доброто, което може, дори ако поведението изглежда излишно или безполезно.

Фасилитатор на по-добър разговор между членовете на семейството, терапевтът не заема позицията на експерт, а обучава семейството да определи предпочитаните начини на съществуване, разработване на планове за промяна и начини за обединяване на семейните ресурси, за да създаде импулс.

Ключово предположение е, че семейството наистина има някои минали успехи, които, когато бъдат осветени, могат да бъдат използвани за прогресиране на промяната.

Коя е основната техника, която се прилага по време на Семейна терапия?

Една от ключовите техники, които се използват, се нарича „системно мислене“. Този подход разглежда семейството като сложна система, в която поведението и емоциите на всеки член са взаимосвързани и могат да повлияят на поведението и емоциите на другите членове.

Като изследва тези взаимовръзки, терапевтът може да помогне на семейството да идентифицира модели на поведение, които може да причиняват конфликти, и да работи за промяната им.

Каква е цената ?
Как работи Семейната терапия?

Семейната терапия помага на членовете на семейството да се разбират един друг и да преодолеят трудни чувства в безопасно пространство. Този тип терапия се фокусира върху подобряване на взаимодействията и комуникацията между членовете на семейството.

Обикновено се използва, когато семейството допринася за трудностите на дадено лице или когато проблемите на един човек засягат други членове на семейството. Когато всеки човек се чувства подкрепен и работи в рамките на силните си страни, ще се получат положителни промени в отношенията и в живота на хората.

Има ли някакви противопоказания или рискове Семейната терапия ?

Основният риск в семейната терапия е възможното обезпокояване на твърдите защити на личността в индивиди или взаимоотношения, които са били крехки преди началото на терапията.

Интензивната семейна терапия също може да бъде трудна за членове на семейството с диагностицирани психологични разстройства. Семейната терапия може да бъде особено трудна и стресираща за деца и юноши, които може да не разбират напълно взаимодействията, възникващи по време на семейната терапия.

Колко време ще продължи Семейната терапия?

Няма единен път, когато става въпрос за семейна терапия. Терапията може да продължи само няколко сесии или може да отнеме повече време за някои семейства.

Семейната терапия често е краткосрочна, но може да продължи една година или повече, в зависимост от ситуацията и нуждите на семейството.

Въпреки, че често включва всички членове на семейството, то може да се съсредоточи и върху тези, които желаят или могат да участват в лечението.

За кого е подходяща Семейната терапия ?

Семейната терапия може да бъде от полза за членове на семейството от всяка възраст, които са изправени пред различни преживявания и предизвикателства, включително тези, които са:

 • търсейки по-близки отношения
 • изправени пред предизвикателства, като психически или физически заболявания
 • притеснени от поведението на децата си
 • интересуват се от отглеждане или осиновяване на деца
 • развод или раздяла.
Какви техники се използват по време на Семейната терапия ?

Техниките, използвани в семейната терапия, обикновено зависят от фактори като теоретичната ориентация на терапевта и специфичните нужди на семейството. Някои методи, които могат да се използват, включват:

 • Поведенчески техники : Тези методи често се фокусират върху обучение на умения и психообразование, за да помогнат на членовете на семейството да се справят със специфични проблеми. Например, моделирането и ролевите игри могат да се използват, за да помогнат на членовете на семейството да разрешат проблеми с комуникацията.
 • Психодинамични техники : Тези методи включват оценка на начина, по който всеки член на семейството интерпретира и реагира на проблемите, пред които е изправен. Терапевтът работи със семейството, за да развие нови емоционални прозрения и да проучи нови начини за по-ефективно реагиране.
 • Структурни техники : Тези методи се фокусират върху подпомагането на членовете на семейството с граници и динамика на властта в семейството. Такива техники могат да помогнат на семействата да създадат нови граници и да установят рутинни процедури, които подобряват функционирането на семейството.

Техниките, използвани в семейната терапия, се фокусират върху подобряване на емоционалното съзнание, подпомагане на големи промени в семейството, помагане на хората да приемат неща, които не могат да контролират, и подобряване на комуникацията и сътрудничеството.

Какво да очаквам по време на Семейната терапия?

Тъй като семейната терапия включва разговори за емоционални проблеми и конфликти, тя може да бъде трудна и разстройваща.

В някои случаи, хората може първоначално да се почувстват по-зле, преди да започнат да се подобряват.

Важно е да запомните, че професионалният терапевт е там, за да помогне на членовете на семейството да преодолеят тези конфликти и да се справят с интензивните емоции, които хората могат да изпитат.

Как ще протече първата среща с терапевта по Семейна терапия?

По време на първата среща вие и вашият терапевт ще обсъдите проблема, който е довел вас и членовете на вашето семейство на терапия.

Вашият терапевт ще даде възможност на всеки човек да говори за това, което смята, че са основните проблеми, с които той или семейството се сблъскват и защо.

Как протича един сеанс на Семейна терапия ?

По време на терапевтичните сесии терапевтът ще задава въпроси, за да научи повече за проблемите, които са довели семейството до терапия. Вашият терапевт също така ще разгледа други фактори, допринасящи за проблемите, като основни състояния на психичното здраве и стрес от околната среда.

През следващите няколко сесии вашият специалист, ще събере информация от вас, за да изгради картината на вашето семейство, включително:

 • вашата семейна история ;
 • семейни роли ;
 • родителски и дисциплинарни подходи ;
 • умения за справяне, които вашето семейство е използвало.
За кого НЕ е подходяща Семейната терапия ?

Някои семейства не се считат за подходящи кандидати за семейна терапия. Те включват:

 • семейства, в които единият или и двамата родители са психотични или са били диагностицирани с антисоциално или параноично разстройство на личността
 • семейства, чиито културни или религиозни ценности са против или подозрителни към психотерапията
 • семейства с членове, които не могат да участват в лечебни сесии поради физическо заболяване или подобни ограничения
 • семейства с членове с много твърди личностни структури (Тук членовете може да са изложени на риск от емоционална или психологическа криза.)
 • семейства, чиито членове не могат или нямат възможност да се срещат редовно за лечение
Kаква е ролята на семейния терапевт ?

Семейният терапевт заема позиция на уважение и любопитство, концептуализирайки проблемите от начална точка, че семейството прави най-доброто, което може, дори ако поведението изглежда излишно или безполезно.

Фасилитатор на по-добър разговор между членовете на семейството, терапевтът не заема позицията на експерт, а обучава семейството да определи предпочитаните начини на съществуване, разработване на планове за промяна и начини за обединяване на семейните ресурси, за да създаде импулс.

Ключово предположение е, че семейството наистина има някои минали успехи, които, когато бъдат осветени, могат да бъдат използвани за прогресиране на промяната.

Коя е основната техника, която се прилага по време на Семейна терапия?

Една от ключовите техники, които се използват, се нарича „системно мислене“. Този подход разглежда семейството като сложна система, в която поведението и емоциите на всеки член са взаимосвързани и могат да повлияят на поведението и емоциите на другите членове.

Като изследва тези взаимовръзки, терапевтът може да помогне на семейството да идентифицира модели на поведение, които може да причиняват конфликти, и да работи за промяната им.

КАКВО СТАВА, АКО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ?

Понякога членовете на семейството не желаят да се включат в семейната терапия. Има много възможни причини за това:

 • Страх – Те може да предпочетат семейната единица да остане такава, каквато е, дори това да е болезнено, вместо да рискуват с неизвестното.
 • Умора – Възможно е да са уморени да се занимават с проблемите.
 • Недоверие – Възможно е да не желаят да рискуват да говорят откровено с други членове на семейството или пред терапевт.
 • Скептицизъм – Те може да не са убедени, че семейната терапия ще бъде полезна, или да са я опитвали преди и да не им е харесала.

Може да е полезно семейният терапевт да разговаря на четири очи, с нежелаещите членове на семейството. Заедно те могат да установят причините за съпротивата, да разберат как да разрешат проблемите и да обсъдят ползите от семейната терапия.

Понякога е необходимо просто време. Желаещите членове на семейството могат да изберат да започнат. Членовете, които не желаят, могат да се присъединят, когато са готови.

Каква е цената ?

Специалисти

dr hristo vatev healthmaster

Д-р Христо Ватев

Клинична психология и Телемедицина

Семейна терапия

Направете първата смела стъпка към холистично лечение и холистично здраве за вас и вашите близки.

3 10

Семейна терапия за двойки

5 6

Терапевтична помощ при заболявания

4 9

Терапевтична помощ при психични разстройства

terapevtichna pomosht hranitelni razstroistva healtmaster

Терапевтична помощ при хранителни разстройства