Холистичен подход

Какво е холистичен подход и как може да ни помогне той да имаме здравето, което желаем?

holistichen podhod healthmaster

Здравето означава постигане на хармония както със самия себе си, така и с околния свят; здравето е динамично равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони.

Кога говорим за холистичен подход?

Холистичният подход към здравето и благосъстоянието е концепция, която признава взаимосвързаността на всички аспекти от живота на човека – физически, психологически, социален и духовен.

Този подход признава, че всички тези аспекти са взаимозависими и оказват влияние върху здравето и благосъстоянието на човека.

Холистичният подход е за осъзнати хора, защото той цели да открие първопричините за дадено състояние, симптом или диагноза, а не просто да третира следствията.

Тук се разглежат връзките между емоциите, протичането на енергията в тялото и появяването на дискомфорт или неразположение в тялото.

Целта е да се анализират и осъзнаят причините, случките, обстоятелствата, които са ни накарали да се почувстваме по определен начин, стресирали са ни, и след това са започнали да дърпат от енергията ни, създавайки дисбаланси в протичането на енергийните ни канали.

Когато имаме проблем, често знаем точния период, от който нататък нещата не са тръгнали на добре, нали?

Замислете си, откога не се чувствате толкова енергични, колкото преди? Откога сте загубили радостта в живота си?

Кое е онова събитие, което постоянно изскача в съзнанието ви и сякаш изпива жизнената ви сила? Кога са започнали физически дискомфорти?

Холистичният подход /цялостният/ се интересува от причините, породили физическите симптоми /болестта/.

Затова и процесът на лечение се съобразява с типа нервна система на човека, какво работи той, какви промени са настъпили в живота на пациента и евентуалната връзка на проблема с това, независимо дали той е емоционален или физически и т.н..

Синергия между ума, душата и тялото – ритуал за здраве и красота

Най-важните неща във всеки един наш ден. За да бъдем щастливи, енергични и удовлетворени от живота си трябва да създадем правилната грижа за себе си – сутрешен и вечерен ритуал, който включва ефективни и лесноизпълними практики, независимо от местоположението, средата и времето, с което разполагаме.

 

Да разпределим правилно основните си ресурси – време, енергия и финанси, и да създадем условия за най-важните ни ежедневни нужди – детокс от натрупаните негативни влияние и съвременна реалност, създаване на творческа среда и възможност за зареждане с положителна енергия, условия за медитация, фокус и ефективна работа на мозъка, тялото и душата. 

Философия

Холистичният подход е философия и начин на живот, който се основава на взаимодействието и връзката между ума, душата и тялото. Тази концепция се стреми да подчертае важността на баланса между физическото, емоционалното и духовното благополучие.

Той въвежда идеята, че всеки един от нас е личност, която трябва да бъде разглеждана и обгрижена като единна екосистема, т.е. цялостно – грижата за тялото, не може да бъде разделена от грижата за ума или душата.

Основавайки се на много различни техники и методи, като йога, медитация, масажи и други за балансиране на ума, душата и тялото, ключът към успешно прилагане на холистичния подход е да се намерят методи, които са съобразени с индивидуалните ни нужди и жизнени ценности, и то към този етап от живота ни. Той е полезен за подобряване на качеството на живот и за постигане на благополучие и удовлетворение.

 

В холистичния подход е в сила Законът на Херинг: Изцелението се осъществява отгоре надолу, отвътре навън; от по-важните органи към по-маловажните; и в ред, обратен на появата на болестта. 

Точно в това движение завръщане към здравето могат да се появят и лечебните кризи, които понякога плашат и разколебават, но са явен знак, че взетите мерки и дадените препоръки работят във вашия случай.

Холистичните методи имат логика и ясни правила за проследяване на развитието и резултатите.

Ползите от цялостния подход към здравето са: 

  1. Повече осъзнатост и свобода
  2. Подобряване на емоционалния и енергийния баланс, както и на физическото здраве
  3. Обхващане на голямата картина
  4. По-добра превенция
  5. По-добро разбиране на себе си и другите

 

Аспекти на холистичния подход

Холистичният подход към здравето и благополучието признава взаимосвързаността на всички аспекти от живота на човека и подчертава значението на баланса между тези аспекти.

Този подход третира целия човек, а не само неговите симптоми и насърчава самосъзнанието и внимателността.

Като възприемат холистичен подход към здравето и благосъстоянието, хората могат да постигнат пълния си потенциал за здравословен и пълноценен живот.

R

Физическа страна

Физическата страна на живота на човек включва всичко, което е свързано с неговото тяло – хранене, упражнения, почивка и здравословни проблеми.

Холистичният подход към здравето разглежда тялото като цялостна система и подчертава значението на баланса между физическите аспекти на живота за поддържане на добро здраве. 

R

Психологически

Психологическият аспект на живота на човек включва всичко, което е свързано с неговия ум – емоции, мисли, поведение и т.н.

Холистичният подход признава взаимовръзката между психологическото и физическото благополучие и насърчава подходящи методи за развиване на психическо и емоционално благополучие. 

R

Социален аспект

Социалният аспект на живота на човек включва всичко, което е свързано със социалните му взаимодействия – взаимоотношения, работа, общност и т.н. Холистичният подход подчертава значението на поддържането на здрави и устойчиви социални взаимодействия за подобряване на качеството на живот на човека. 

R

Духовен аспект

Духовният аспект на живота на човека включва всичко, свързано с неговата вяра и духовност – религия, медитация, молитва и т.н.

Холистичният подход признава важността на този аспект от живота на човека за постигане на неговото пълно благополучие. 

Често задавани въпроси

Какво означава холистичен?

Холистичен означава цялостен. Думата идва от гръцки и holos значи цял, цялостен, интегрален. Според холистичния подход човекът се разглежда в неговата цялост – емоции, енергия, физическо тяло, душа. Холистични са методите например от Традиционната Китайска медицина, от Тибетската медицина, кинезиологията.

За да бъде един подход холистичен, той трябва да съчетава поне 2-3 метода, чрез които да има инструменти за повлияването на емоциите, енергията и тялото.

Цялостните подходи са близо до природата и естествените цикли.

Върху какво се фокусира холистичния подход?

Холистичният подход към здравето и благосъстоянието се фокусира върху лечението на целия човек, а не само на неговите симптоми. Този подход разглежда всеки човек като уникален и признава, че неговото здраве и благосъстояние зависят от множество фактори, които са специфични за него. 

Холистичният подход също така подчертава важността на превенцията, а не само на лечението. Това означава, че фокусът е върху поддържането на добро здраве, а не само върху лечението на заболявания, след като са възникнали. Холистичният подход насърчава хората да поемат отговорност за своето здраве и благополучие, като правят здравословен избор и водят балансиран живот. 

Кое е основното предимство на холистичния подход?

Едно от предимствата на холистичния подход към здравето и благосъстоянието е, че той насърчава самосъзнанието и внимателността. Този подход насърчава хората да осъзнават своите мисли, чувства и поведение и да правят избори, които поддържат цялостното им здраве и благополучие.