Холистична медицина

Основни положения на холистичната медицина

Холистичната медицина или наричана още интегративна, е медицина, която признава взаимосвързаността на тялото, ума и душата.

Тя се фокусира върху първопричината на болестта, а не само върху симптомите и прилага терапевтични практики, които да активират естествените самолечебни способности на организма.

В тази статия ще се задълбочим в принципите и необходимостта от холистична медицина, като ще проучим различните методи, които предлага за изцеление и благополучие.
Холистичната медицина надхвърля лечението единствено на физическите симптоми – тя не се ограничава само до потушаването им, а търси корените на болестта във всички аспекти от живота на пациента, като лежи върху основите на по-интегрираната концепция за психосоматичната медицина.

Холистичната медицина разглежда индивида в неговата цялост и признава, че здравето не е просто отсъствието на болест, а състояние на баланс и хармония в тялото, ума и духа на човек.

За да може да определим дадено лечение като холистично, то трябва да се позовава на три основни принципа:

  1. лечение на причините, а не на следствието;
  2. използване на мисленето на болния като лечебен инструмент;
  3. лечение на комплексното здраве на човека- психично, физическо и духовно.

Не оставяйте с впечатлението, обаче че холистичната медицина отхвърля конвенционалната медицина, а напротив използва я максимално и в подробности, но подчинена на своя основен критерий.

Затова можем да кажем спокойно , че холистичната медицина е интегративен и естествен етап от развитието на множеството медицински практики в настоящия етап от развитието на човечеството.

Холистичната медицина всъщност е своеобразен ренесанс, припомняне на древния поглед към човека като цялостно същество. Явява се в противовес на изведения до крайност фрагментарен подход, който доминираше от Просвещението до последните десетилетия.

Сега си даваме сметка, че нито света като цяло, нито човекът в частност, в техните разнообразни прояви, можем да виждаме правилно и да лекуваме на парче. Холистичната или цялостна, интегрална медицина разглежда човека като единен субект, с неговите не само телесни, но и психо-емоционални и духовни потребности, при това ситуиран в хармония с неговия естествен екологичен хабитат.

Така днес, припомняйки си древното и владеейки модерното, в този синтез, можем да се оприличим на мъдър стопанин, който от съкровищницата си ще изважда и старо и ново.

„Холистичен” означава цялостен. Новата холистична медицина на 21-век интегрира положителните елементи от всички древни и съвременни науки за болестта и здравето.

Холистичната медицина е ориентирана към личността на пациента и гледа на болния комплексно и задълбочено. Тя разчита на високоефективни и напълно безвредни терапевтични методи, основани на холистичния подход и оздравителна сила на природата.

Понеже е едновременно лечебна и профилактична, тя остава вярна на принципа да не се наврежда на болния- “Primum non nocere”. Подходът на холистичната медицина е съобразен със съвършената парадигма на природния лечебен процес, на принципите и законите, по които функционира цялата вселена, без грубата намеса на интелектуални модели.

Надраствайки общоприетите в момента стратегии на потискане на симптомите с фармакологични средства, тази нова медицина и практика далеч надхвърля терапевтичните възможности и на алтернативната медицина, която просто замества синтетичните лекарства с техните природни аналози. Нека не забравяме и основното определение за здраве от Световната здравна организация(СЗО):

„ Здравето е състояние на пълно физическо, ментално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и физическа слабост.”

Целта на холистичната терапия е постигането на оптимално здраве. Според философията на холистичната медицина, човек може да постигне оптимално здраве и благополучие чрез постигане на баланс в живота. Практикуващите холистична медицина приемат, че наличието на дисбаланс, в който и да е аспект – физически, емоционален или духовен, повлиява негативно на цялостното здраве.

Основният принцип при нея гласи, че емоционалното и духовно благополучие оказват значително влияние и върху физическото здраве на човек.

Холистичните лекари вярват, че чрез поддържане на умствена и емоционална хигиена, физическото здраве на човек може да бъде подобрено, което води до цялостно благосъстояние.

Тяло

Тялото е нашата материална основа и е важно да се грижим за него. Тази медицина насърчава редовната физическа активност, здравословното хранене и поддържането на оптимално тегло.

Тези аспекти не само подобряват физическото здраве, но и имат положителен ефект върху менталното и емоционалното ни благополучие.

Проучванията показват, че редовните упражнения може да намалят стреса и да повишат настроението, тъй като стимулират освобождаването на ендорфини.

Ум

Способността да се справяме с ежедневния стрес и динамиката на живота е също толкова важна, колкото и физическото ни здраве. Развитието на психологически умения и стратегии могат да помогнат за справяне с негативните емоции.

Практики като медитация, йога, различни азиатски техники и други методи, помагат на хората да намалят тревожността и да постигнат душевен мир.

Заедно с вниманието към физическото тяло, холистичната медицина насърчава и психологическата консултация при нужда, за да се подпомогне психическото здраве.

Душа

Душата е част от нас, която често пренебрегваме в света на бързите ритми и материализма. Холистичната медицина припомня важността на духовния растеж и търсенето на смисъл и цел в живота.

Това може да се постигне чрез изучаване на духовни учения и практики, които ни свързват с по-голямото цяло. Откриването на духовния смисъл в живота ни може да подпомогне чувството за благополучие и реализация.

Холистичният лекар може да използва както конвенционални методи за лечение, така и допълващи алтернативни такива. Например, ако пациентът се оплаква от мигрена, холистичният подход в лечението е не просто да се препоръчат медикаменти за облекчаване на болката, но да се обърне внимание на всички аспекти от живота на човека, които могат да имат отношение към проявата на неговите симптоми, като например други здравословни проблеми, навици на хранене и сън, стрес, лични проблеми и т.н.

Планът за лечение може да включва както приложение на медикаменти, така и препоръки за промени в начина на живот, които да предотвратят последваща проява на здравословните проблеми.

Целта не е просто да бъдат заменени фармакологичните средства, използвани от конвенционалната медицина, с техните природни аналози. Холистичният подход за грижа за здравето обединява всички налични терапевтични възможности.

Принципи на холистичната медицина

Силата на естественото лечение

Холистичната медицина насърчава вродената способност на тялото да се самолекува. Тя подпомага то да си възвърне баланса и жизнеността, без да разчита прекалено много на външни намеси.

Вместо да се уповават единствено на фармацевтични продукти, холистичните терапевти използват природни средства и естествени техники като билколечение и енергийно лечение.

Превенция пред лечение

Фокусът тук е върху поддържането на здравето чрез корекции в начина на живот, храненето и управление на стреса.

Философията „една унция превенция струва половин килограм лечение“ е дълбоко вкоренена в холистичната медицина.

Индивидуална грижа

Холистичният подход може да бъде обобщен в известния цитат на Хипократ: „По-важно е да знаем какъв тип човек има заболяване, отколкото да знаем какъв вид заболяване има човек.“

Холистичната медицина подкрепя убеждението, че всеки човек е уникален и изисква персонализиран план за лечение.

При нея се вземат в предвид физическите, емоционалните и духовните характеристики на пациента, когато се изготвя стратегия за лечение.

Холистично хранене

Храненето е жизненоважен компонент на холистичната медицина. Практикуващите подчертават важността на пълноценните, естествени храни за подхранване на тялото и ума.

Холистичното хранене се стреми да оптимизира диетата на индивида, за да поддържа цялостното здраве и да лекува чрез диетични модификации.

Емоционално благополучие

Емоционалният баланс играе ключова роля в холистичната медицина. Холистичните терапевти казват, че неразрешените емоционални проблеми могат да се проявят като физически симптоми.

Различните техники на психотерапия могат да помогнат за справяне с емоционалните дисбаланси и насърчаване на изцелението.

Екологично съзнание

Холистичната медицина признава важността на чистата и здравословна околна среда за цялостното благосъстояние.

Овластяване и грижа за себе си

Терапевтите в тази област обучават пациентите си как да поемат активна роля в поддържане на здравето си, като правят информиран избор по отношение на техния начин на живот, диета и емоционално благополучие.

Силата на вярата

Практикуващите холистична медицина разбират, че вярата и духовността са също толкова важни за здравето, колкото и физическите аспекти на лечението.

Те насърчават пациентите си да намерят своето духовно вдъхновение и да изградят връзка с божественото, което ще подпомогне процеса на изцеление.

Духовно развитие

Духовното измерение е един от най-дълбоките и интригуващи аспекти на холистичната медицина. Тя признава взаимосвързаността на всички живи същества и важната роля на духовното ни развитие за нашето здраве и благополучие.

Холистичната медицина се основава на убеждението, че безусловната любов и подкрепа са най-мощният лечител и че всеки човек в крайна сметка е отговорен за собственото си здраве и благополучие.

Лечебният процес изисква екипен подход, включващ усилия и от страна на пациента, не само опит и умения от страна лекаря. Холистичното лечение се стреми да установи първопричината за поява на оплакванията, а не само да се постигне премахването им.

Холистичните лекари използват различни методи и средства за въздействие, които могат да включват: промени в начина на хранене, физическа активност, психотерапия и др. Други холистични подходи на диагностика и лечение са: хомеопатия, аромотерапия, натуропатия, Шуслерова терапия, акупунктура, остеопатия, психофизилогична диагностика и др. Холистичното лечение интегрира също и всички средства и възможности на конвенционалната медицина.

Хомеопатичната терапия стъпва на фундаменталното разбиране на пациента като едно цяло на физика и психика. Задължително отчита „пейзажа” около пациента – семейство, работа, климат. Разглежда хронологичната история на всички негови болести и житейските ситуации, които ги съпътстват.

Анализът на цялата събрана информация води до предписание на индивидуално хомеопатично лекарство за пациента. Целта е повлияване на цялостното състояние на човек. Хомеопатията разполага както с лекарства, профилактиращи развитието на хроничните инфекции, така и със средства за бързо въздействие на остри инфекции.

Терапии в холистичната медицина

Нутриционна терапия

В холистичната медицина се вярва, че това, което ядем, оказва голямо влияние върху нашето здраве.

Нутриционната терапия се фокусира върху използването на храни и хранителни добавки, за да поддържа и възстановява баланса в организма.

Този метод се стреми към индивидуален подход и адаптиране на диетата спрямо конкретните нужди на пациента.

Акупунктура

Акупунктурата е стара китайска техника, която включва вкарване на тънки игли в определени точки на тялото, за да се подпомогне енергийният поток и възстановяването на баланса в организма.

Тя се използва за лечение на най-различни здравословни проблеми и заболявания, сред които множествена склероза, диабет, остеоартрит, мускулно-скелетни проблеми, хипертония, рехабилитация след прекаран инсулт и други.

Хидротерапия

Хидротерапията използва водата като ценен терапевтичен инструмент. Това може да включва горещи или студени душове, сауни, парни бани и дори термални извори.

Тази практика се прилага за релаксация, подобряване на циркулацията, намаляване на болката и подпомагане на оздравителните процеси.

Хомеопатия

Хомеопатията е алтернативен метод на лечение, който се базира на принципа на подобието – идеята, че субстанциите, които причиняват неблагоприятни симптоми при здрав човек, могат да лекуват същите симптоми при болния.

Лекарствата в хомеопатията са значително разредени и се използват за стимулиране на целебните сили на организма.

Биорезонасна терапия

Биорезонасната терапия се основава на идеята, че живите организми излъчват електромагнитни вибрации и дисхармонията в тези вибрации може да бъде свързана с различни здравословни проблеми.

Терапевтите, които прилагат биорезонасна терапия, използват специални уреди за измерване и коригиране на честотата на тези вибрации, с цел подпомагане на лечебните механизми на тялото.

Фитотерапия

Фитотерапията се базира на употребата на лечебни растения и билки за лечението на различни заболявания и състояния. Тя се основава на вярата, че природата ни е предоставила ценни средства за поддържане на здравето.

Масаж

Масажът се прилага в холистичната медицина като начин за релаксация и подобряване на циркулацията. Различните видове масажи, като шведски, тайландски и аюрведичен, могат да бъдат използвани в зависимост от нуждите на пациента.

Енергийни терапии

Това включва различни методи като рейки и кристалотерапия, които се използват за балансиране на енергийните полета на човека.

Фактори оказващи влияние върху нашето здраве

Особено внимание днес холиситчната медицина отделя на психо-емоционалните фактори, влияещи върху нашето здраве, в лицето на така наречената психосоматика.

В противовес на това искам да изтъкна и обратната, позабравена страна – фактът, че нашето тяло, с неговата хармония или обратно – дисхармония, изключително мощно и много пъти в неподозирани мащаби, влияе върху нашата личност и живот като цяло.

Храната, която изгражда и чрез която функционира нашето тяло, както и самото наше тяло, на квантово ниво също са енергия, така като е енергия и субстанцията на всичко, което ни заобикаля. В този смисъл грижата за тялото е и грижа за Духа, емоцията и живота в нас.

Бидейки изградени от храна, тази храна се оказва и основният фактор за нашето здраве. Това е “лостът”, който можем да поместим в една или друга посока, и който най-мощно ще въздейства върху нашето цялостно здраве.

Здравословното хранене е ключов елемент в холистичния подход към здравето

Здравословното хранене, което има за своя основа разнообразието от сурови зеленчуци и плодове. Който е разработил и усвоил един такъв, съобразен с човешката анатомия и физиология стил на хранене, той е поставил и основите на реалното и цялостно здраве. Не е случайно, че единственият лечебен метод, който се упоменава в Хипократовата клетва е режимът на хранене. В този смисъл съвременните тенденции в холистичната медицина са и припомняне (анамнеза) на първоначалата на всяка медицина.

Естеството на човека предполага да приемаме в един висок процент, поне 75% сурови растителни храни. Основни са зеленчуците, като особено внимание трябва да обърнем на зеленолистните. Известна част от зеленчуците можем да консумираме и като термично обработени, например на пара, който е най-щадящият метод.

Не бива да прибавяме екстрахирани мазнини – олио, зехтин и др., както и сол. Мазнините можем да набавим в интегрален вид от ядки и авокадо, а най-соленият зеленчук е селърито (стълнена целина), което освен че овкусява, успешно набавя необходимите ни соли в органичен комплексен вид.

Само в тази свързана, цялостна форма, те могат да участват по един синергичен, взаимо-потенциращ се начин в нашите физиологични процеси. Ако не сме строги вегетарианци, животинските продукти е препоръчетелно да ползваме комбинирани на един прием само със зеленчуци.

Въглехидратите, мазнините и белтъчините са трите макронутриента, т.е. веществата, които приемаме в най-голямо количество за разлика от микронутриентите – витамини и минерали. В естествените, технологично непреработени продукти обаче те се срещат не като отделни компоненти, а винаги комбинирани помежду си в сложни комплексни съединения. Разликата между отделните храни се състои в безкрайното процентно многообразие при комбиниране на съставките им.

Не е необходимо изкуствено да изчисляваме това, защото природата го е направила по най-съвършения начин. От нас се иска само да подаваме адекватно на организма основните групи храни в максимално естествен вид. Това всъщност е още една характеристика, по която може да познаете холистичния подход – правилото, че не използва изолирани нутриенти и екстрахирани вещества, а ги прилага винаги в естествено им състояние, в точната непроменена от технологични процеси пропорция, така която ни ги дава природата.