6 2

Проф. д-р Вергиния Георгиева

Вътрешни болести, фармакология и фитотерапевт

Професор д-р Вергиния Георгиева, със своята висока експертиза във вътрешните болести, фармакология и фитотерапия, известна също и като последовател на Лидия Ковачева, създава холистични индивидуални програми за здраве. Нейната уникална комбинация от научни познания и алтернативни методи, й позволяват да създава персонализирани подходи към здравословното състояние на всеки пациент. Този холистичен подход подчертава нейната ангажираност към цялостното благосъстояние на индивида, като постига баланс между холистичните методи и съвременните тенденции в медицината.

Повече информация

Професор д-р Вергиния Георгиева завършва Медицинска академия в гр. София през 1982 година, а през 1992 година специализира тясно в областта на “Фармакология”, отново в същата медицинска институция. След завършването на специализацията през 1992 година, Професор д-р Вергиния Георгиева активно продължава своята академична и научна кариера. Участва в множество симпозиуми и конференции, където споделя своите знания и изследователски открития в областта на фитотерапията и наномедицината. За своя научен принос, тя получава титлата “професор” като знанието го получава от Института за биографични категоризации.

  • 2001 г. – Преминат курс по “Духовна йога” (Spiritual Human Yoga), при Prof. dr. Master Luong Minh Dang / Торино, Италия
  • 2003 г. – Преминат курс “Основи на фитотерапията”
  • 2005 г. – Преминат курс по Ирисова диагностика
  • 2006 г. – Продължаваща квалификация от БЛС (Български лекарски съюз) на тема “Нековенционалната медицина в условията на реформа в здравеопазването в България”
  • 2010 г. – Преминат курс по “Лечение с Прана”
  • 2011 г. – Преминат курс по “Su-Jok” терапия

Професор д-р Вергиния Георгиева е член на:

  • Нюйоркската академия на науките ;
  • Съюза на учените в България ;
  • Международното дружество за изследване на хистамина ; 
  • Дружествата по невронауки и фармакология у нас. 

Професор д-р Вергиния Георгиева има над двадесетгодишен опит в работата, с метода на лечебното гладуване в омекотена форма, който е доразвивала през годините. Тя е автор на стотици научни и популярни публикации, както и редовен участник в медийни предавания. Доктор Георгиева открива своето призвание в областта на природната медицина и гладолечението като пациентка, ученичка и близка приятелка на Лидия Ковачева. За период от петнадесет години, тя съчетава своя опит и знание, помагайки на хиляди хора, чрез изготвяне на индивидуални холистични програми, съобразени с техните заболявания.

Услуги

Холистично гладолечение

Квантов био-анализ

Ирисова диагностика

Биорезонансна терапия

Бодискенер диагностика

Бодискенер терапия

Фармакологична консултация

Комплексна програма за хранене и движение

Su-Jok Терапия

Фитотерапия

Билколечение

Шуслерова терапия