Комплексна психотерапия при депресия

Цялостна реинтеграция при депресивни състояния

Повече информация

Комплексната психотерапия при депресия и депресивни състояния представлява интегративен подход, обединяващ принципите на гешталт, позитивна и процесуална терапия.

Тази терапевтична методология включва авторски наработки, специализирани в областта на работата с депресивни състояния. Целта й е цялостна промяна в психичното състояние на нуждаещия се, насочена към възстановяване на емоционалното и психическото благополучие.

Kакво е психотерапия ?

Психотерапията, известна още като терапия с диалог, обхваща разнообразие от методи, насочени към помагане на индивида да разпознае и промени неблагоприятните си емоции, мисли и поведение.

Тези предизвикателства могат да включват: проблеми във взаимоотношенията, тъга, приспособяване към нови ситуации или здравословни състояния, както и стрес и затруднения в справянето с тях.

Психотерапията също така може да помогне при диагностицирани психични и поведенчески състояния.

Историческо развитие на психотерапията

Възможно е да няма точна определена дата за началото на терапията като практика, тъй като това вероятно се е случвало през голяма част от историята. Хората си помагат един на друг от векове чрез разговори, уелнес практики и медитация.

Мнозина са съгласни, че привидните терапевтични практики са документирани от древна Гърция. Въпреки това „психотерапията“ като официален термин за терапия и подобряване на психичното здраве, се въвежда в началото на 1800 г. (19-ти век).

За баща на психотерапията се счита психоаналитика и невролог – Зигмунд Фройд, който през 19-ти век навлиза в областта на клиничната психология и създава „Психоанализата“. Той пръв започва своята версия на „терапия за разговори“, като работи, първоначално с деца, които имат обучителни затруднения.

Kакво представлява Гещалт терапията ?

Немската дума gestalt означава „форма“, или гещалтът е комбинация от елементи, които могат да бъдат оценени само като цяло, а не като сбор от неговите части.

Гещалт психологията представлява учение, което се стреми да разбере човешкия ум и поведение като едно цяло. Нейният основен принцип подчертава, че човекът е насочен към възприемане на света като цялостна система, вместо да се занимава с отделни детайли.

Холизмът, който е основа на гещалт психологията, се фокусира върху общото, вместо върху отделните компоненти на тази система, именно от там произлиза и гещалт терапията. Това е форма на психотерапия, която се фокусира върху настоящия живот на човека и всички аспекти от него, вместо да се задълбочава в миналия му опит.

Гещалт психотерапията, която набляга на личната отговорност и преживяването на настоящия момент, е разработена от Фриц Пърлс, Лора Пърлс и Пол Гудман в средата на двадесети век. Целта на гещалт терапията е да обедини цялото.

Неозаглавен дизайн 55

За Комплексната психотерапия при депресия

Цялостната реинтеграция се основава на изследване и анализ на структурата на живота на нуждаещото се лице, както и проследяване на осъзнатите и неосъзнатите процеси, през които той преминава. Процесът започва с дълбок анализ, включващ установяване на съществуващи емоционални състояния и техните източници. На основата на този анализ, терапевтът и лицето, съвместно изграждат нови, по-ефективни модели за реагиране и справяне с житейските предизвикателства.

Процесът на терапия включва създаване на хармонична структура за усвояване и преобразуване на агресията, в енергия за промяна. Терапевтичният подход подпомага на нуждаещия се в изграждането на нови, здравословни стратегии за преодоляване на депресивните състояния и постигане на психическо равновесие.

Комплексната психотерапия предоставя интегрирано и гъвкаво решение за тези, които търсят подкрепа в борбата с депресията и желаят да постигнат пълна реинтеграция в своя живот.

Как би Ви помогнала Комплексната психотерапия при депресия ?

Психотерапията признава трайното въздействие на травмата. Това е, когато стресови събития, които преживявате или сте свидетели, ви карат да се чувствате несигурни, безпомощни или уязвими.

Ще работите с терапевт, за да помислите какво ви се е случило, а не какво не е наред с вас. Фокусът е върху състрадателното слушане и разбиране, а не върху поставянето на диагноза.

Комплексната психотерапия е изключително подходяща за лица, които изпитват нарушена мозъчна биохимия, предизвикваща дълготрайни и интензивни депресивни състояния. Този метод е ефективен при следните прояви:

 • Необичайно потиснато настроение
 • Безпокойство и тревожност
 • Резки промени в настроението
 • Тъга и меланхолия
 • Ирационални мисли
 • Понижено самочувствие
 • Необясним страх
 • Промени в съня
 • Промени в апетита
 • Промени в апетита (повишен или намален)
 • Поява на суицидни мисли
 • Липса на либидо
 • Раздразнителност
 • Чувство за вина
 • Чувство на безсилие и песимизъм

Комплексната психотерапия при депресия, представлява изключително подходящ метод за тези, които изпитват дълготрайни депресивни състояния, като съчетава иновативни техники и индивидуален подход. Този вид терапия е особено полезен за лица, които се сблъскват с нарушена мозъчна биохимия, проявяваща се чрез редица характерни симптоми, като тъга, понижено настроение и чувство на апатия.

Комплексната психотерапия предоставя множество предимства, които подпомагат клиентите в преодоляването на депресивни състояния и постигането на по-здравословен и балансиран живот. Някои от тях са:

 1. Интегративен подход: Комплексната психотерапия съчетава принципите на гешталт, позитивна и процесуална терапия, предоставяйки холистичен и интегративен подход към лечението на депресивни състояния.
 2. Персонализирана терапия: Този метод предоставя индивидуално насочен подход, който се адаптира към конкретните нужди и предизвикателства на всеки клиент, улеснявайки постигането на целите за възстановяване.
 3. Работа със запазени и неосъзнати процеси: Комплексната психотерапия се фокусира върху както осъзнатите, така и неосъзнатите процеси в живота на клиента, което позволява дълбок и всеобхватен анализ.
 4. Изграждане на нови модели за реагиране: Терапията подпомага на нуждаещите се, в създаването на нови и по-ефективни модели за реагиране на емоции и справяне с животните предизвикателства.
 5. Хармонизация на емоционалната енергия: Нуждаещите се учат как да използват агресията и други емоции като енергия за постигане на позитивни промени и по-добър емоционален баланс.
 6. Способности за справяне със стрес: Терапията развива устойчиви стратегии за справяне със стреса, което е от съществено значение за преодоляване на депресивни състояния.
 7. Подпомагане на цялостната реинтеграция: Комплексната психотерапия насърчава цялостна реинтеграция, помагайки клиентите във възстановяването на хармонията във връзките, работата и самите себе си.

Очаквани резултати от комплексната психотерапия могат да бъдат:

 1. Разбиране на емоционалните процеси: Нуждаещият се ще развие по-добро разбиране за собствените си емоционални процеси и техния влияние върху поведението и мисленето.
 2. Изграждане на нови модели за реагиране: Терапията ще помогне в създаването на нови, адаптивни модели за реагиране, които да заменят депресивните и деструктивни поведенчески шаблони.
 3. Хармонизиране на емоционалната енергия: Нуждаещият се ще научи как да използва агресията като емоционална енергия за създаване на конструктивни промени и постигане на вътрешен баланс.
 4. Цялостна реинтеграция: Терапията ще насърчи цялостната реинтеграция на нуждаещия се, съживявайки личностното му благополучие и възстановявайки равновесието във връзките, работата и ежедневния живот.
 5. Научаване на ефективни стратегии за справяне: Нуждаещият се ще усвои ефективни стратегии за справяне със стреса, промените и житейските предизвикателства, намалявайки рецидивите на депресивни състояния.

Често задавани въпроси

Колко време е необходимо за постигане на резултати?

Времето за постигане на резултати варира в зависимост от индивида и характера на депресията. Въпреки това, мнозина забелязват подобрение след няколко месеца на редовна терапия.

 

Има ли някакви възрастовите ограничения ?

Не, терапията не предвижда възрастови ограничения. Тя е подходяща за широк спектър от възрастови групи като минималната възраст е от 14 години.

Комплексната психотерапия се отличава с интегрирането на различни терапевтични подходи, което я прави гъвкава и персонализирана спрямо нуждите на конкретния човек. Този интегративен метод насърчава обхватно и дълбоко разглеждане на причините и последиците на депресивните състояния.

Има ли гаранция, че терапията ще ми помогне?

Терапията не идва с гаранция, но е като гимнастика за ума. Както при тренировката, резултатите зависят от усилията, които клиента вложи.

Няколко са изискванията, които се предполага, че нуждаещият ще изпълнява с желание и готовност, задачите, поставени от психотерапевта.

Болният трябва да обръща внимание на себе си, да проявява търпение и внимание към процеса, както и да изпълнява своите домашни задания, с отдаденост.

Мога ли да споделя всичко на психотерапевта ?

Абсолютно! Терапията е безопасно пространство за открит разговор. Не задържайте нищо в себе си, а споделете всичко, което ви тежи.

Колко терапии са необходими за възстановяване ?

Броят на необходимите терапии за възстановяване може да варира в зависимост от индивидуалните нужди и характера на проблемите, които се обсъждат по време на терапевтичния процес. Някои хора може да извлекат полза от ограничен брой сесии, докато други може да изискват продължителен терапевтичен ангажимент.

Решението за продължителността на терапията често зависи от постигнатите резултати и от индивидуалните цели на човек.

Терапевтът обикновено оценява напредъка и съвместно с нуждаещия, определя подходящия брой сесии за постигане на конкретните цели.

Как се провежда терапията ?

Терапията се провежда чрез комбиниране на различни техники, включително диалог, визуализации и упражнения, под ръководството на психотерапевта.

Колко време обикновено отнема терапията ?

Дължината на терапията може да варира, но често се използва като дългосрочен процес, който позволява постепенна и устойчива промяна.

Има ли шанс да стане още по-лошо, преди да стане по-добре?

Има моменти, когато разглеждането на болезнени теми може да е предизвикателство, но често това е част от процеса на изцеляване. Терапията предоставя инструменти за справяне с такива моменти.

Каква е цената ?
Колко време е необходимо за постигане на резултати?

Времето за постигане на резултати варира в зависимост от индивида и характера на депресията. Въпреки това, мнозина забелязват подобрение след няколко месеца на редовна терапия.

 

Има ли някакви възрастовите ограничения ?

Не, терапията не предвижда възрастови ограничения. Тя е подходяща за широк спектър от възрастови групи като минималната възраст е от 14 години.

Комплексната психотерапия се отличава с интегрирането на различни терапевтични подходи, което я прави гъвкава и персонализирана спрямо нуждите на конкретния човек. Този интегративен метод насърчава обхватно и дълбоко разглеждане на причините и последиците на депресивните състояния.

Има ли гаранция, че терапията ще ми помогне?

Терапията не идва с гаранция, но е като гимнастика за ума. Както при тренировката, резултатите зависят от усилията, които клиента вложи.

Няколко са изискванията, които се предполага, че нуждаещият ще изпълнява с желание и готовност, задачите, поставени от психотерапевта. Болният трябва да обръща внимание на себе си, да проявява търпение и внимание към процеса, както и да изпълнява своите домашни задания, с отдаденост.

Мога ли да споделя всичко на психотерапевта ?

Абсолютно! Терапията е безопасно пространство за открит разговор. Не задържайте нищо в себе си, а споделете всичко, което ви тежи. 

Колко терапии са необходими за възстановяване ?

Броят на необходимите терапии за възстановяване може да варира в зависимост от индивидуалните нужди и характера на проблемите, които се обсъждат по време на терапевтичния процес. Някои хора може да извлекат полза от ограничен брой сесии, докато други може да изискват продължителен терапевтичен ангажимент.

Решението за продължителността на терапията често зависи от постигнатите резултати и от индивидуалните цели на човек.

Терапевтът обикновено оценява напредъка и съвместно с нуждаещия, определя подходящия брой сесии за постигане на конкретните цели.

Как се провежда терапията ?

Терапията се провежда чрез комбиниране на различни техники, включително диалог, визуализации и упражнения, под ръководството на психотерапевта.

Колко време обикновено отнема терапията ?

Дължината на терапията може да варира, но често се използва като дългосрочен процес, който позволява постепенна и устойчива промяна.

Има ли шанс да стане още по-лошо, преди да стане по-добре?

Има моменти, когато разглеждането на болезнени теми може да е предизвикателство, но често това е част от процеса на изцеляване. Терапията предоставя инструменти за справяне с такива моменти.

Каква е цената ?

Специалисти

dr olessa yampolska healthmaster

Д-р Олеся Ямполска

Сексология, Неврология и Психиатрия