Комплексна семейна психотерапия

Холистична терапия при Семейни проблеми

Повече информация

Комплексната семейна психотерапия, представлява интегративен метод, обединяващ класически психотерапевтични подходи, в работа с двойки, семейства или фамилии.

Този метод се основава на системна семейна и гешталт терапия, обогатени с уникални авторски методики на терапевта. Фокусът на терапията е насочен към взаимоотношенията и комуникацията в семейството.

Kакво е психотерапия ?

Психотерапията, известна още като терапия с диалог, обхваща разнообразие от методи, насочени към помагане на индивида да разпознае и промени неблагоприятните си емоции, мисли и поведение.

Тези предизвикателства могат да включват: проблеми във взаимоотношенията, тъга, приспособяване към нови ситуации или здравословни състояния, както и стрес и затруднения в справянето с тях.

Kакво е Гещалт терапия ?

Немската дума gestalt означава „форма“, или гещалтът е комбинация от елементи, които могат да бъдат оценени само като цяло, а не като сбор от неговите части.

Гещалт психологията представлява учение, което се стреми да разбере човешкия ум и поведение като едно цяло. Нейният основен принцип подчертава, че човекът е насочен към възприемане на света като цялостна система, вместо да се занимава с отделни детайли.

Холизмът, който е основа на гещалт психологията, се фокусира върху общото, вместо върху отделните компоненти на тази система, именно от там произлиза и гещалт терапията. Това е форма на психотерапия, която се фокусира върху настоящия живот на човека и всички аспекти от него, вместо да се задълбочава в миналия му опит.

Гещалт психотерапията, която набляга на личната отговорност и преживяването на настоящия момент, е разработена от Фриц Пърлс, Лора Пърлс и Пол Гудман в средата на двадесети век. Целта на гещалт терапията е да обедини цялото.

Kакво е Системна семейна терапия ?

Семейната системна терапия представлява иновативен подход в психотерапията, който се фокусира върху семейството като цялостна единица. В основата на този метод стои основният принцип, че семейството е емоционална обединеност, където индивидуалното поведение трябва да се разглежда в контекста на цялото семейство.

Взаимовръзката между членовете на семейството е тясно свързана – хората се влияят един върху друг, а в същото време всеки член оказва влияние върху динамиката на цялото семейство.

Този подход подчертава, че семейството е повече от сбора на неговите отделни части. Когато възникне проблем за един от членовете, той може да има значително въздействие върху останалите. В същото време, силата и стабилността на семейната единица могат да предоставят баланс и подкрепа в случай на затруднения за някой от членовете.

Неозаглавен дизайн 56

За Комплексна семейна психотерапия

В рамките на този холистичен и интегративен подход, комплексната семейна психотерапия,  представлява форма на групова психотерапия, фокусирана изцяло върху индивида в нужда и неговото семейство. Комплексната семейна психотерапия се оповава на холистичния подход на подобряване на психичното здраве като се провежда в рамките на групова терапия. Тя е насочена към справяне с проблеми, които влияят върху психичното здраве и функционирането на семейството.

По същество, тази форма на психотерапия цели да подпомогне индивидуалните членове на семейството да укрепят връзките си, да подобрят комуникацията и да се справят с конфликтите в семейната система. Чрез промяна в динамиката и взаимоотношенията между членовете на семейството, семейната терапия може да насърчи забележими промени в тяхната близост и взаимодействие.

Прилагайки психотерапевтичен модел, терапевтът активно използва ресурсите на семейството, за да подкрепи един от членовете му в преодоляването на конкретни затруднения.

Основната цел на комплексната семейна терапия е да се осигури не само подкрепа и разбиране към члена на семейството, но и да се постигне добра комуникация и мобилизация за неговото оздравяване. Този интегративен и комплексен подход се използва успешно при брачни кризи, тежки психични и хронични заболявания, проблеми с децата, включително поведенчески и зависимостни трудности.

Комплексната семейна психотерапия като е подходяща при следните проблеми:

 • Брачни проблеми
 • Справяне с хронично заболяване
 • Адаптиране към голяма промяна
 • Проблеми с психично здраве
 • Пристрастявания към вещества
 • Непоследователно родителство
 • Затруднения в общуването или изразяването на емоции
 • Изграждане на функционална и здрава връзка след развод
 • Трудно изразяване на емоции
 • Разстройства на поведението
 • Чести конфликти между братя и сестри
 • Смърт в семейството

В процеса се използва интегриран подход, като се обръща специфичното внимание към взаимоотношенията и комуникацията, в семейството. Свободните обсъждания и дискусии се стимулират, като те се провеждат в сътрудничество с терапевта, който играе неутрална роля в процеса.

Този холистичен начин на работа позволява на семейството да реплицира своята среда и характер, което е ключово за разбирането и преодоляването на проблемите.

Комплексната семейна терапия представлява ценен ресурс за подобряване на психологическото благополучие и семейната хармония като този интегративен метод носи редица предимства: 

 • Установяване на здравословни граници: Терапията помага за създаването на здравословни граници, които подпомагат баланса и хармонията във взаимоотношенията в семейството.
 • Подобряване на вътрешната комуникация в семейството: Терапевтичният процес насърчава подобрена комуникация в семейството, увеличавайки разбирателството и връзката между неговите членове.
 • Определяне на ролята на Индивида в семейството: Чрез терапията, семействата определят ясни роли и отговорности, което спомага за постигане на баланс и стабилност във взаимоотношенията.
 • Подобряване на семейната динамика и взаимоотношенията: Семейната терапия насърчава положителна динамика и подобрение във взаимоотношенията между членовете на семейството, създавайки по-здравословна обстановка.
 • Предоставяне на сила и инструменти за справяне на членовете на семейството: Терапията предоставя на членовете на семейството с необходимата сила и инструменти, които им помагат да се справят с предизвикателствата ефективно, подпомагайки устойчивостта и приспособяемостта.
 • Справяне с дисфункционални взаимодействия: Семейната терапия анализира и се справя с дисфункционалните междуличностни взаимодействия, които могат да предизвикат напрежение и конфликти в семейството.
 • Подобряване на уменията на семейството за решаване на проблеми: Активното участие в терапевтичните сесии подобрява уменията на семейството за решаване на проблеми, придавайки им възможност да се справят с предизвикателствата по-ефективно.

  Резултатите от Комплексната семейна психотерапия са индивидуални и могат да варират, но при благоприятни обстоятелства включват:

  • Разбиране на важността на здравите граници и техните роли за запазване на хармонията.
  • Заздравяване на връзките и подобряване на комуникацията между родителите и техните тийнейджъри по време на пубертет.
  • Намаляване на конфликтите и развиване на по-добри умения за управление на гнева.
  • Подобряване на комуникацията в семейството и постигане на по-леки начини за решаване на проблеми без да се стига до конфликти.
  • Успешно разрешаване на проблемите, които са били причина за потърсването на терапия от страна на семейството.

  Често задавани въпроси

  Кога ще усетя резултат ?

  Резултатите от семейната терапия обикновено се усещат още след 2-3 сесии, като стабилното подобрение на отношенията започва да се проявява. Въпреки това, времето за постигане на желаните резултати варира в зависимост от конкретната семейна ситуация и характера на конфликта.

  За кого е подходяща Комплексната семейна психотерапия ?

  Според изследване, публикувано в американското издание „Фамилна терапия“ (Journal of Family Therapy), семейната терапия е необходима не само при проблеми между двойки и семейства, но и ако сме свидетели на някое от посочените по-долу поведения на децата:

  • чести конфликти между братя и сестри
  • разстройства на поведението
  • трудно изразяване на емоции
  • поведение на нарушителя
  • пристрастявания към вещества

  проблеми с психично здраве

  Какъв е процеса по време на Комплексната семейна психотерапия ?

  В процеса на Комплексната Семейна Терапия се изпълняват ключови етапи, които обогатяват взаимоотношенията и подобряват семейната динамика.

  1. Междуличностната акомодация – важен процес, по време на който двамата партньори се адаптират и приспособяват към възникващите проблеми във взаимоотношението. Този етап включва процеса на съвместно решаване на трудности и адаптиране към тях, като се стремят към постигане на баланс и хармония.
  2. Структуриране на взаимоотношението – този етап включва структуриране на взаимоотношението и цели определянето на ролите, отговорностите, нормите, удовлетворяващите стандарти и други измерения на възникващата връзка. Процесът подпомага яснотата и стабилността във взаимоотношенията, създавайки здрава основа за работа върху проблемите.
  3. Разрешаване на несъгласия и конфликти – третият етап се фокусира вниманието върху разрешаването на несъгласията и конфликтите във взаимоотношението. Терапевтът работи със семейството, за да се идентифицират и разберат корените на конфликтите, като се стремят към тяхното изглаждане и намиране на конструктивни решения.
  Колко терапии са необходими за възстановяване ?

  Процесът на Комплексната семейна терапия обикновено продължава няколко месеца, като той предоставя цялостен и дългосрочен подход за решаване на проблемите.

  Въпреки това, за някои семейства, които изпитват по-сложни предизвикателства, може да бъде необходима по-продължителна и интензивна терапия.

  Кога се провеждат сесиите ?

  Сесиите с терапевта се провеждат обикновено веднъж седмично, осигурявайки систематичен и устойчив подход към разрешаване на проблемите в семейството.

  Колко време обикновено отнема терапията ?

  Дължината на терапията може да варира, но често се използва като дългосрочен процес, който позволява постепенна и устойчива промяна.

  Каква е цената ?
  Кога ще усетя резултат ?

  Резултатите от семейната терапия обикновено се усещат още след 2-3 сесии, като стабилното подобрение на отношенията започва да се проявява. Въпреки това, времето за постигане на желаните резултати варира в зависимост от конкретната семейна ситуация и характера на конфликта.

  За кого е подходяща Комплексната семейна психотерапия ?

  Според изследване, публикувано в американското издание „Фамилна терапия“ (Journal of Family Therapy), семейната терапия е необходима не само при проблеми между двойки и семейства, но и ако сме свидетели на някое от посочените по-долу поведения на децата:

  • чести конфликти между братя и сестри
  • разстройства на поведението
  • трудно изразяване на емоции
  • поведение на нарушителя
  • пристрастявания към вещества

  проблеми с психично здраве

  Какъв е процеса по време на Комплексната семейна психотерапия ?

  В процеса на Комплексната Семейна Терапия се изпълняват ключови етапи, които обогатяват взаимоотношенията и подобряват семейната динамика.

  1. Междуличностната акомодация – важен процес, по време на който двамата партньори се адаптират и приспособяват към възникващите проблеми във взаимоотношението. Този етап включва процеса на съвместно решаване на трудности и адаптиране към тях, като се стремят към постигане на баланс и хармония.
  2. Структуриране на взаимоотношението – този етап включва структуриране на взаимоотношението и цели определянето на ролите, отговорностите, нормите, удовлетворяващите стандарти и други измерения на възникващата връзка. Процесът подпомага яснотата и стабилността във взаимоотношенията, създавайки здрава основа за работа върху проблемите.
  3. Разрешаване на несъгласия и конфликти – третият етап се фокусира вниманието върху разрешаването на несъгласията и конфликтите във взаимоотношението. Терапевтът работи със семейството, за да се идентифицират и разберат корените на конфликтите, като се стремят към тяхното изглаждане и намиране на конструктивни решения.
  Колко терапии са необходими за възстановяване ?

  Процесът на Комплексната семейна терапия обикновено продължава няколко месеца, като той предоставя цялостен и дългосрочен подход за решаване на проблемите.

  Въпреки това, за някои семейства, които изпитват по-сложни предизвикателства, може да бъде необходима по-продължителна и интензивна терапия.

  Кога се провеждат сесиите ?

  Сесиите с терапевта се провеждат обикновено веднъж седмично, осигурявайки систематичен и устойчив подход към разрешаване на проблемите в семейството.

  Колко време обикновено отнема терапията ?

  Дължината на терапията може да варира, но често се използва като дългосрочен процес, който позволява постепенна и устойчива промяна.

  Каква е цената ?

  Специалисти

  dr olessa yampolska healthmaster

  Д-р Олеся Ямполска

  Сексология, Неврология и Психиатрия