Днес сме поканили Международният ендокринен експерт д-р Полина Паньова, която ще обясни през погледа на традиционната медицина някои основни точки:

1. Какво точно представлява Енергийната терапия

2. Какви процеси стават в организма под нейното въздействие?

3. Какви са ползите от енергийното въздействие и как повлиява на здравето на човека?

 

Д-р Полина Паньова има впечатляваща професионална биография. Завършила е медицина с орден и цялостно отличие Виницкия народен медицински университет „ Николай Пирогов “ в Украйна. Завършва клинична ординатура, ендокринология и специализира дерматология.

Специализирала е също и пластична хирургия всяко лято, в продължение на пет години в гр. Никозия, Кипър. Доктор по дерматология и специалист по контурна пластика с богат опит и множество световно признати сертификати от цял свят – Русия, Украйна, САЩ, Великобритания, Италия и Дубай. Доктор Паньова е част от научният екип на НАСА в Израел.

 

Д-р Полина Паньова, какво представлява енергийната терапия според вас ?

– Енергийното въздействие се явява като един мощен катализатор, който моделира протеините на оксидантен шок CD 24 и антиоксидантните ензими – супероксид дисмутаза, каталаза и глутатион пероксидаза.

 

Другото нещо, което прави естествената био-енергия е, че моделира вродените имунни отговори по балансиран и естествен начин, подпомагайки предоставянето на антигени, ограничаващи възпалителните пътища и производството на цитокини.

 

Не на последно място, енергийната терапия спомага за активирането на адаптивната имунна система, подпомагайки развитието на високо афинитивни антиген-специфични Т и В клетъчни отговори и имунологична памет.

 

Д-р Паньова, какви процеси стават в организма, под въздействието на тази Холистична биоенергийна терапия ?

– Биоенергийната терапия, която се осъществява с помощта на естествената био-енергия, стимулира възникването на нелинейна среда с отрицателна обратна връзка при която влизащата енергия е повече от излизащата, тоест образува се центропична среда, оказваща комплексно влияние на метаболизма, на белтъчно-липидните комплекси, на имунно-компетентните клетки, върху реологията и кислородно транспортните функции на кръвта, за генерирането на високо активни атоми и молекули, взаимодействащи с молекулните комплекси в мембраните и вътрешните електролити.

 

Биоенергийното въздействие, прави ли организма защитен от неблагоприятните фактори на околната среда ?

 

– Абсолютно, да оказва доста голямо въздействие. Главното нещо, което се случва е, че белтъчния, въглехидратния и воден обмен се стимулира, което води до повишаване на устойчивостта на организма към различните неблагоприятни фактори на околната среда. Това се случва тъй като се осъществяват някои основни активиращи процеси, случващи се в организма:

 

1. Активират се защитните сили на организма, поради повишената реактивност на общите и локални бариерни функции, както и на фагоцидната активност на левкоцитите;

2. Ускорява се синтеза на стероиди влияещи на сърдечната дейност,

3. Неутрализират се свободните радикали,

4. Електрическия потенциал на клетъчните мембрани се нормализира,

5. Редуцира се калиево-натриевия обмен и се предотвратява образуването на тромби.

 
 

Биоенергийната терапия има ли връзка с електрическата активност ?

 

– Разбира се, че има.

Установено и доказано е, че Естествената био-енергия е координирана, с повишената електрическа активност, причина за екзергонични окислителни реакции. Това са реакции, при които се реализира пренос на електрони. Доста сложен процес е това и въздейства на моделирането на митохондриалните процеси, които са отговорни за синтеза на киселината Аденозинтрифосфат (АТФ).

 

Освен това указва влияние на регулирането на клетъчното окисление и възстановяване на хомеостазата. Другото положително въздействие е, че повлиява за подобряването на реологичните и електрическите свойства на кръвта, което води до повишаване на енергетичните нива на естествените механизми на регулация и защита на клетъчно ниво.

 

Как се постига този ефект ?

 

– Този ефект е стимулиран от натрупването на хидрофилни съединения върху мембраните на фагоцидните клетки, моноцитите и микрофагите. Причината за постигането на този ефект е, синтезирането на различни класове цитокини в тези клетки. Клетките, всъщност се явяват биологично активни пептиди, които активират неспецифичната защитна система на организма – клетъчен и хуморален имунитет. Именно тези неща са причина за някои основни процеси :

 

• Модулация на имунната система, която от своя страна балансира нейните противовъзпалителни цитотокси;

• Осъществява се моделиране на митохондриалните процеси, отговорни за синтеза на убиквинол. Това е мощен антиоксидант, който участва активно в образуването на главния енергиен източник на човешкия организъм, именно аденозин трифосфорната киселина или по-накратко казано – АТФ;

• Спомага за регулирането на клетъчното окисление и възстановяване на хомеостазата , която представлява способността на организма да се противопоставя на неблагоприятни промени, за да може да устои на тях и така да запази една стабилна и относително постоянна вътрешна среда. ;

 

Енергийното въздействие, спомага ли за прекодиране на генетичният код и какви са

ползите?

 
Марин Минчев

– Оказва доста голямо въздействие. На първо място се стимулира синтеза на молекулите TERRA, натрупващи се в края на хромозомите и тяхната функция е да регулират дължината и функциите на теломерите.

 

Най-феноменалното нещо, на което действа естествената био-енергия е, че прекодира и възстановява генетичния код, тоест „повредените“ молекули ДНК, тъй като се осъществява допълнително синтезиране на фермент RAD51.В резултат на активността на RAD51 се образува хибридна молекула РНК-ДНК. Освен, тези процеси другото нещо, на което указва въздействие Биоенергийната терапия е, че се увеличава производството на червените кръвни клетки – еритроцити (RBC).

 

Другият положителен ефект, който се получава от Лечебното енергийно въздействие е, че се подобряват допълнително реологичните свойства на кръвта чрез ускорен синтез на церофосфат – DGP, който води до по-голямо освобождаване на кислород и повишаване на производството на антиоксиданти в организма. Благодарение на увеличеното количество и активност на ключовите антиоксидантни ензими – супероксид дисмутаза, каталаза и глутатион перооксидаза се постига, редокс клетъчен баланс, който предпазва от оксидативен стрес, причиняващ клетъчни увреждания и директно инхибиране на ензимни протеини.

 

Биоенергийната терапия спомага ли за повишаването на устойчивостта на имунитета ?

 

– Биоенергийната терапия, която извършва Биоенерготерапевтът Марин Минчев е нещо иновативно. Това е дарба, която не всеки може да я има, но както вече обясних има научни доказателства за методиката и ползите от лечението с естествена био-енергия. Тя действа положително на организма, тъй като се повишават неговите защитни сили, което води до предпазването и съответно намаляването на шансовете за поява на инфекции, и техните последици.

 

Може ли с био-енергия да се помогне на хора, страдащи от сърдечни проблеми ?

 

– Абсолютно. Това е друга основна полза от Холистичните терапии с Био-енергия е, че оказват антиканцерогенно и кардиопротекторно действие на организма, което е от съществена важност като се има на предвид факта, че всекидневно сме изложени пред рискови фактори, които разрушават антиоксидантите в нас и се случва оксидативен стрес, водещ естествено към развиване на заболявания, защото имунната защита е нарушена. Освен това се, нормализира калиево-натриевият обмен и се намалява вероятността за образуване на тромби. Био-енергията спомага за нормализирането на стойностите на артериалното налягане.

 

Може ли да се помогне на хора с белодробни заболявания и страдащи от Анемия ?

 

– Био-енергията, има положителни ефекти при белодробни проблеми. Това е така, защото се повишава активността на епитела на трахеята, което води до подобряване на белодробната функция. Освен това се стимулират дихателните ферменти и се засилват окислително-възстановителните процеси в тъканите.

 

Естествено, с възстановяването на кислородния обмен се възстановява кислородно, пренасящата функция на протеинът – хемоглобин (Hgb), която е жизнено важна, тъй като той допринася за насищането с кислород на всяка клетка на тялото. С възстановяването на нивата на Хемоглобин се предотвратяват рисковете и от получаване на Анемия.

 

Хората, които страдат от автоимунни и неврологични нарушения, могат ли да се възстановят от този тип терапевтично възстановяване с био-енергия ?

 

– Да, което е доста важно, като се има на предвид, че този тип заболявания са най-трудни и проблемни не само за диагностициране, но и за последващо лечение. Както казах в началото био-енергията има пряко влияние на електрическата активност. По този начин, тя спомага за нормализирането на електрическия потенциал на клетъчните мембрани, тъй като се възстановява обмена на електрически сигнал между невроните и клетките, което води до намаляване на рисковете от възникване на патологии и болести.

 

Важно е да отбележа, че се подобрява и като цяло функционалното състояние на нервната система, което е от съществено значение за хората, страдащи от неврологични заболявания и нарушения – Множествена склероза, Паркинсон, Депресивни разстройства и др.

 

Може ли г-н Минчев да окаже влияние за предотвратяването на туморни, ракови и автоимунни заболявания ?

 

– Навременното диагностициране и превенция е от изключителна важност, защото всяко едно заболяване почти може да се „атакува“ и да се повлияе на терапиите, които прави Марин Минчев.

 

Друго важно нещо е, че се забавя скоростта на утаяване на еритроцитите, което от своя страна води до намаляване и на възпалителните реакции, причиняващи автоимунните и раковите заболявания. Освен това, се проявява инхибиторен ефект върху растежа на туморите чрез увеличаване на производството на интерферон, което е жизнено важно за предотвратяването на изчерпване на белите кръвни клетки, борещи се с бактериите, инфекциите и появата на автоимунни заболявания.

 

Тъй като говорим за доста сложна материя, възможно ли е да се повлияе на заболявания като Множествена склероза и Атеросклероза само с помощта на Лечебната био-енергия, с която лекува Холистичният лечител Марин Минчев ?

 

– Енергийното въздействие повлиява за намаляването на мембранния холестерол и предотвратява интималната склероза, което води до повишаване на функциите на клетъчния имунитет и за възстановяването на кръвно-мозъчната бариера и предотвратяването на нахлуване на компоненти от имунната система (Т-клетките) в нервната система. Другото важно нещо, което е от съществено значение за хората, страдащи от Множествена склероза е, че се повишава рефлекторната активност на мускулите.

 

Друга полза от терапията с био-енергия е относно това, че се ограничава интензивността на липидната пероксидация, която е основният фактор за образуване на Атеросклерозата

 

Като завършек на нашата дискусия, дали Холистичният лечител Марин Минчев може да помогне на хора, страдащи от Диабет и Ставни заболявания ?

 

– Абсолютно, Биоенергийната терапия указва благоприятно влияние за регулирането на кръвната захар както и за облекчаването на мускулните спазми, болките в ставите.

 

Навременното откриване на първопричинния проблем, дава възможност за бързо и лесно здравословно възстановяване, което от своя страна означава кратко, ефективно и на по-достъпна цена.

Помислете за вашето здраве на време и не чакайте да настъпят фатални и необратими последици!

Translate »